Commissie verwijst Hongarije's asiel- en terugkeerswetgeving naar EU-hof

De Europese Commissie verwijst Hongarije's asiel- en terugkeerwetgeving naar het Europees Hof van Justitie wegens niet-naleving van EU-wetgeving. Bovendien werd door het uitvoerend orgaan van de EU een inbreukprocedure gestart tegen de "Stop Soros"-wet.

Het migratiebeleid van de Hongaarse regering wordt verder onderzocht nadat de Europese Commissie (EC) donderdag heeft aangekondigd dat het Hongarije voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) daagt wegens niet-naleving van de EU-wetgeving inzake asiel en terugkeer.

Afgezien daarvan stuurde de EC een officiële brief aan Boedapest als eerste fase van een inbreukprocedure met betrekking tot de zogenaamde "Stop Soros"-wet, een nieuwe Hongaarse wet die activiteiten strafbaar stelt die asiel- en verblijfsaanvragen ondersteunen en die het recht om asiel aan te vragen verder beperkt. Deze officiële brief is de eerste stap van de formele inbreukprocedure wegens schending van EU-wetgeving. De Hongaarse autoriteiten hebben twee maanden om te reageren.

Eerder in juni, voorafgaand aan de stemming van het Hongaarse parlement over de "Stop Soros"-wet, verzocht de Commissie van Venetië, onderdeel van de Raad van Europa, de regering van Hongarije geen wetgeving aan te nemen zonder eerst rekening te houden met de voorlopige aanbevelingen van het orgaan. Maar ondanks dit, heeft de Hongaarse overheid niet gewacht op de laatste aanbeveling van de Commissie van Venetië en een paar dagen later de wet aangenomen. Hun analyse concludeerde dat de bepalingen die zij onderzochten inbreuk maken op het recht op vrijheid van vereniging en meningsuiting en zouden moeten worden ingetrokken.

Langlopende onenigheid

De asielwetgeving van Hongarije is sinds december 2015 onderworpen aan het toezicht van de EC, toen Brussel een inbreukprocedure op dit punt in gang zette. Na verschillende gesprekken tussen de Commissie Juncker en de regering van Viktor Orbán, heeft de Commissie in december 2017 goed beargumenteerd advies gestuurd.

Op basis van de antwoorden van de Hongaarse regering hierop concludeert de EC dat de meerderheid van de voorgestelde kwesties nog steeds niet zijn aangepakt en heeft daarom nu besloten Hongarije voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen - de laatste fase van de inbreukprocedure.

Wat maakt de EU specifiek zorgen over de asielwetgeving:

  • De Hongaarse wetgeving voldoet niet aan EU recht.
  • Het is tegen de asielprocedures van de EU om alleen asielaanvragen toe te staan in doorvoerzones, waar asiel alleen wordt verstrekt aan een klein aantal personen nadat ze buitensporig lang hebben moeten wachten.
  • Regels in Hongarije houden geen rekening met de maximale wettelijke limiet van 4 weken die iemand in een transitcentrum kan worden vastgehouden.
  • Hongarije biedt geen effectieve toegang tot asielprocedures en begeleidt mensen regelmatig over de grens, zelfs als zij asiel in het land willen aanvragen.
  • De EU Richtlijn opvangvoorzieningen wordt genegeerd: Hongarije gebruikt vaak onbeperkte detentie van asielzoekers in transitzones.
  • De terugkeerrichtlijn van de EU wordt geschonden: Hongarije kan er niet voor zorgen dat terugkeerbesluiten individueel worden uitgebracht.

Wat er zorgwekkend is aan de "Stop Soros"-wet:

  • De EC is bezorgd omdat de maatregelen van de wet de individuele vrijheden beperken. De wet doet dit door mensen die onder een strafrechtelijke procedure vallen te verbieden om bij de transitzones aan de grenzen van Hongarije te komen. In deze zones worden asielzoekers vastgehouden.
  • Strafbaarstelling van activiteiten ter ondersteuning van asiel- en verblijfsaanvragen: sancties van de wet variëren van tijdelijke opsluiting tot gevangenisstraf van één jaar.
  • Deze wet beperkt ook onnodig de uitoefening van de rechten van vrij verkeer van EU-burgers.