Auteursrechtrichtlijn goedgekeurd, maar de strijd tegen uploadfilters is nog niet voorbij

Het Europees Parlement heeft een nieuw richtlijn inzake auteursrecht gemaakt waarin ze beloven auteurs eerlijk te betalen, maar een controversieel deel van de wet vormt ook een bedreiging voor een vrij, open internet in Europa.

Leden van het Europees Parlement (EP-leden) stemden op 26 maart vóór de EU-auteursrechtrichtlijn, de laatste horde voordat de richtlijn wet wordt. De vandaag aangenomen richtlijn bevat het controversiële artikel 13, dat de online vrijheid van meningsuiting ernstig beperkt in een overijverige poging om inbreuk op het auteursrecht te beperken.

De eindstemming was 348 vóór, 274 tegen en 36 onthoudingen. Een afzonderlijke stemming, met de vraag of artikel 13 van de rest van de richtlijn moet worden geschrapt, heeft het met slechts 5 stemmen niet gehaald.

De auteursrechtrichtlijn, waarvan de eerste versie in 2016 openbaar werd gemaakt, beoogt de harmonisatie van de wetgeving op de digitale eengemaakte markt.

Het nadeel van uploadfilters

Artikel 13 van de richtlijn reguleert grote internetplatforms en wijzigt het bestaande aansprakelijkheidsregime. Tot nu toe rustte de aansprakelijkheid voor auteursrechtelijk inbreukmakende content bij de persoon of entiteit die de content uploadde, tenzij het platform op de hoogte was of kennis had van de schending van het auteursrecht. Op grond van artikel 13 van de auteursrechtrichtlijn wordt deze aansprakelijkheid verplaatst naar het internetplatform waarop de inhoud wordt gehost (denk aan YouTube of Facebook).

Als een internetbedrijf wordt betrapt met content die inbreuk maakt op het auteursrecht op zijn site, kan dit ernstige boetes van de EU opleveren. Om dit te voorkomen, moeten platforms 'uploadfilters' implementeren: geautomatiseerde bots die elke upload scannen op content die het auteursrecht zou kunnen schenden en die alle gemarkeerde content zou kunnen blokkeren voor de wereld.

Dus wat is er mis met het uploadfilter? Deze panda's leggen het je uit.

Het klopt dat de auteursrechtrichtlijn verschillende verbeteringen bevat en harmonisatie een belangrijke stap is. We mogen echter niet voorbijgaan aan de duidelijke gevaren van artikel 13, dat ongepaste limieten stelt aan online vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van het internet. Artikel 13 creëert een situatie waarin startups en andere kleine bedrijven, die zich doorgaans niet kunnen veroorloven om kostbare uploadfilters te implementeren of de ontelbare werknemers aan te werven die nodig zouden zijn om elke upload te controleren, kunnen worden uitgesloten van de markt.

Een kleine gunst

Afgelopen juli leken we dicht bij een oplossing voor de nieuwe auteursrechtrichtlijn die het vrije en open internet niet zou opofferen. Academici, auteurs, mensenrechten- en organisaties voor digitale rechten, en een speciale rapporteur van de VN pleitten tegen artikel 13. Meer dan 5,1 miljoen mensen ondertekenden een petitie en tienduizenden hebben geprotesteerd tegen artikel 13.

We vroegen niet veel - alleen om artikel 13 te verwijderen.

Het gebeurde niet. Met 5 stemmen verschil. In aanloop naar de stemming werden degenen die protesteerden tegen artikel 13 belasterd en afgedaan als vertegenwoordigers van grote internetreuzen. We hopen echt dat niemand dit gelooft, want niets is minder waar.

In bijna elk geval, met bijna elke wet, zijn er verschillende waarden om te overwegen en te beschermen. Dit keer wonnen platenmaatschappijen en filmstudio's en verloren EU-burgers en minder bekende artiesten, videogamers en softwareontwikkelaars.

Volgens Liberties is artikel 13 in strijd met de grondrechten die in het EU-handvest zijn vastgelegd. Als de lidstaten de nieuwe richtlijn implementeren, is het zeer waarschijnlijk dat mensenrechtenverdedigers de richtlijn voor het Europese Hof van Justitie zullen brengen, om te zien hoe zij de grondrechten versus het auteursrecht evalueren. Liberties zal in dat geval klaar staan om voor de mensenrechten te pleiten.