Doe mee met onze campagne om het internet te redden! #SaveYourInternet

De volgende stemming over een nieuwe EU-richtlijn voor auteursrecht staat al bijna voor de deur - onze laatste kans om een richtlijn te eisen die onze online vrijheid van meningsuiting beschermt. Doe mee met onze campagne en bescherm je online vrijheid!

Op 12 september zal het voltallige Europese Parlement stemmen over een nieuw richtlijn inzake auteursrecht voor de EU die ernstige gevolgen kan hebben voor de vrijheid van internet in Europa.

In juli stemde een meerderheid van de leden van het Europees Parlement tegen een concept van de richtlijn die de online vrijheid van meningsuiting aanzienlijk zou hebben beperkt, waardoor het evenwicht tussen de rechten van burgers online en de rechten van houders van auteursrechten, zoals grote platenmaatschappijen en filmstudio's, zou zijn geschaad.

De in juli afgewezen versie zou sociale mediaplatforms zoals YouTube en Facebook gedwongen hebben om uploadfilters te installeren om content te markeren die auteursrechtelijk beschermd materiaal zou kunnen - kunnen - bevatten en blokkeren om te voorkomen dat het online wordt gepubliceerd.

De volgende stemming

Alle 751 leden van het Europees Parlement (EP-leden) hebben nu de mogelijkheid om een auteursrechtrichtlijn die de balans vindt tussen de rechten van auteursrechthouders enerzijds, en burgerrechten, met name de vrijheid van meningsuiting en privacy op internet, anderzijds.

EP-leden zullen een beslissing nemen met enorme implicaties voor ieder van ons: welke soorten waarborgen zullen er zijn om ons recht te beschermen om informatie op internet te zien en te delen en hoe wordt dit gedaan zonder onze online activiteit te monitoren? Liberties blijft bezorgd dat soortgelijke suggesties voor degene die in juli is weggestemd tijdens het debat opnieuw worden bekeken.

Grote internetbedrijven hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om te lobbyen voor een richtlijn die hen ontheft van wettelijke verantwoordelijkheid voor door gebruikers gegenereerde content en hen in staat stelt winst te maximaliseren; de muziekindustrie, met een eigen groep lobbyisten, wil ervoor zorgen dat een deel van de winst wordt gegenereerd uit de content die de grote bedrijven bezitten.

En dan zijn er de gewone, alledaagse internetgebruikers die genieten van de vrijheid om nieuwsitems en homevideo's te delen en te bekijken, memes te maken en online videogames te spelen. Wij bij Liberties richten ons op de burgers en vechten voor hun vrijheden, omdat ze vaak over het hoofd worden gezien als het om de belangen van grote bedrijven gaat.

Wat Liberties wil

Er is niets mis met auteursrechthouders die een eerlijk deel van de winst willen die wordt gegenereerd door het gebruik van hun content. Maar de bescherming van het auteursrecht hoeft niet ten koste te gaan van de rechten van burgers - we kunnen één enkele auteursrechtrichtlijn hebben die zowel de rechten van auteursrechthouders in acht neemt als de fundamentele rechten van mensen beschermt.

Om dit te bereiken, stelt Liberties zes waarborgen voor die moeten worden opgenomen in de nieuwe auteursrechtwetgeving. Het beschermen van de vrijheid van meningsuiting moet van het grootste belang zijn, en een van de zes waarborgen vraagt om het elimineren van uploadfilters, omdat het vereiste om een filteringssysteem te installeren de vrijheid van meningsuiting schendt.

Liberties is ook van mening dat de aangenomen regelgeving op het auteursrecht sterke transparantgaranties nodig heeft, die nooit bestaan hebben in de Europese auteursrechtwetgeving. Platforms nemen beslissingen die direct verband houden met onze vrijheid van meningsuiting, zoals het blokkeren of verwijderen van inhoud, zonder transparantie of verantwoording.

Als onze content wordt geblokkeerd, moeten we informatie krijgen over waarom deze is geblokkeerd en hoe we de beslissing kunnen aanvechten. De EU zou een gratis juridisch mechanisme moeten aanbieden om geschillen tussen gebruikers, auteursrechthouders en internetplatforms te beslechten.

Liberties pleit ook voor een nieuw auteursrechtregime om gelijke tred te houden met technologie. Naarmate de technologie verandert, neemt ook de content die we consumeren toe. We uploaden homevideo's die alleen op een handjevol mensen zijn gericht, we delen foto's in plaats van ansichtkaarten. Het vermogen om miljarden mensen op het internet te bereiken bestaat in principe, maar de realiteit is meestal heel anders. (Laat het ons weten als je weet hoe het moet, we besteden eindeloze uren aan de beste manier om ons publiek te bereiken.) Het internet zelf moet niet worden beschouwd als een oneindige publieke sfeer. We moeten gaan nadenken over een nieuw systeem waarbij een beperkt aantal kijkers als privégebruik wordt beschouwd.

Leden van het Europees Parlement moeten ook het systeem heroverwegen dat wordt gebruikt om auteursrechtelijk beschermd materiaal te verwijderen. Artikel 13 mist waarborgen tegen het zonder grond verwijderen van door gebruikers gegenereerde content. De EU zou een stimulans moeten creëren die zich naast de auteursrechtelijke bescherming richt op de vrijheid van meningsuiting. Als auteursrechthouders en platforms aansprakelijk zouden zijn voor het verwijderen van legale door gebruikers gegenereerde content, zou dit hun houding veranderen en zou de vrijheid van meningsuiting doeltreffender worden beschermd.

We hebben minder dan drie weken om leden van het Parlement te overtuigen om voor het volk te stemmen. Doe nu mee met onze campagne en help ons de vrijheid van het internet te verdedigen.

Als je online vrijheid van meningsuiting wilt steunen, volg dan onze website en sociale mediakanalen voor volgende acties en stappen.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrijf of campagne alert hieronder!