Paremkite už demokratiją ir laisves kovojančias grupes savo laišku

Europos Parlamentas didžiule balsų persvara pritarė "Liberties" idėjai sukurti naują laisvių fondą puolamoms Europos teisių ir demokratijos apsaugos grupėms remti. Tačiau ar Komisija įsiklausys? Netylėkite - parodykite, ką manote per mūsų laišką.

by LibertiesEU

Visoje Europoje į valdžią ateina populistai autoritarai. Vyriausybės vis dažniau tildo kritiką puldamos teismus, perimdamos viešosios žiniasklaidos priemones ir baugindamos teisių gynėjų grupes. Demokratija negali išgyventi be stiprių, sveikų, už piliečių laisves ir teisinės valstybės apsaugą kovojančių organizacijų. Šioms grupėms kuo toliau, tuo sunkiau – vyriausybės nukerta arba blokuoja jų finansavimą, vykdo prieš jas šmeižto kampanijas ir švaisto jų išteklius sunkia biurokratijos našta. Padėtis ypač rimta tokiose valstybėse, kaip antai Rumunija, Vengrija, Lenkija, Italija ir Airija.

Spustelėkite čia, jei norite daugiau informacijos (įskaitant mūsų vaizdo klipų ir straipsnių)

ES dabar derasi dėl savo septynerių metų biudžeto. Vadinasi, pats metas ES investuoti į demokratijos ir laisvių apsaugą Europoje. Europos Komisija yra atsakinga už išlaidų plano projektą, kuriam turės pritarti ES vyriausybės ir Europos Parlamentas. „Liberties“ paragino Europos Komisiją sukurti naują laisvės fondą, skirtą teisių ir demokratijos apsagos grupių Europoje paramai: Europos vertybių apsaugos priemonę. Neseniai Europos Parlamentas didele balsų persvara pritarė mūsų idėjai ir taipogi paragino Komisiją kurti šį naują fondą.

Spustelėkite čia, jei norite daugiau informacijos (įskaitant mūsų vaizdo klipų ir straipsnių)

Per ateinančias savaites Komisija paskelbs naujus išlaidų planus. Ji pažadėjo daugiau paramos teisių apsaugos grupėms su programa „Teisingumas, teisės ir vertybės“. Tačiau Komisija nepritarė Europos Parlamento pasiūlymui dėl Europos vertybių apsaugos fondo. Ir atrodo, kad Komisija ketina tik nežymiai pakeisti egzistuojančias taisykles, ko nepakaks apsaugoti mūsų demokratijos nuo vis augančios grėsmės. Iki gegužės 30 d. privalote Komisijai nedviprasmiškai parodyti, kad reikia sukurti Europos vertybių apsaugos priemonę ir taip išgelbėti demokratiją.

Nusiųskite mūsų el. laišką Europos Komisijai --->

Jei neseniai čia lankėtės, veikiausiai pastebėjote, kad pasikeitė mūsų el. laiškų kampanijos tikslas. Anksčiau mes ketinome kreiptis į Tarybos pirmininką Donald Tusk, tačiau neseniai buvome informuoti, kad Europos Komisija galimai ignoruos Europos Parlamento prašymą dėl Europos vertybių apsaugos priemonės. Dėl to nusprendėme pavyzdiniu el. laišku kreiptis į pačią Europos Komisiją.

Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

* Ši kampanija buvo atnaujinta dėl naujos informacijos. Prieš tai kampanijos laiškas buvo skirtas Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donald Tusk. Dabar, teisėkūros procesui perėjus į Europos Komisijos rankas, laiškas skirtas EK pirmajam pirmininko pavaduotojui Frans Timmermans ir biudžeto komisarui Günther Oettinger .