Komisija kreipėsi į aukščiausią ES teismą dėl Vengrijos prieglobsčio ir grąžinimo įstatymų

Europos Komisija kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą dėl to, kad Vengrijos prieglobsčio ir grąžinimo įstatymai nesuderinami su ES teisės normomis. Be to, ES vykdomasis organas pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl "Sustabdykime Sorošą" įstatymo.

Vengrijos vyriausybės migracijos politika ir vėl atsidūrė po padidinamuoju stiklu – Europos Komisija (EK) ketvirtadienį paskelbė, kad kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ETT) dėl to, kad prieglobstį ir grąžinimą Vengrijoje reglamentuojantys teisės aktai nukrypsta nuo ES teisės normų.

EK taipogi nusiuntė Budapeštui su aukščiau minėtu žingsniu nesusijusį oficialų įspėjimą dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros, susijusios su taip vadinamuoju „Sustabdykime Sorošą“ įstatymu – nauju Vengrijos teisės aktu, kriminalizuojančiu paramą prieglobsčio ir rezidencijos prašymams, dar labiau apribojant teisę prašyti prieglobsčio šalyje. Oficialus įspėjimas yra pirmasis formalios ES teisės aktų pažeidimų nagrinėjimo procedūros etapas. Vengrijos valdžios institucijos privalo per du mėnesius pateikti savo atsaką.

Birželio mėnesį, prieš Vengrijos parlamentui balsuojant dėl „Sustabdykime Sorošą“ įstatymo, Europos Tarybos Venecijos komisija paprašė Vengrijos vyriausybės nepriimti teisės aktų pirmiau neįvertinus pirmosios išankstinių rekomendacijų. Tačiau nepaisant to, Vengrijos vyriausybė priėmė įstatymą vos po kelių dienų, taip ir nesulaukusi Venecijos komisijos galutinės rekomendacijos. VK savo analizėje buvo priėjusi išvadą, kad nagrinėtos nuostatos pažeidė teisę į asociacijų ir žodžio laisves, tad jas derėtų atmesti.

Ilgalaikis nesutarimas

EK jau nuo 2005 m. gruodžio mėn., kai šiuo klausimu Briuselyje buvo pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra, akylai stebi Vengrijos prieglobsčio įstatymus. Juncker komisija ir Viktor Orban vyriausybė kelis kartus apsikeitė žodžiais, o 2017 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė savo pagrįstą nuomonę.

Remiantis Vengrijos vyriausybės atsakymais, EK padarė išvadą, kad dauguma nurodytų problemų taip ir liko neišspręstos. Buvo nuspręsta dėl Vengrijos kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (paskutinis pažeidimo procedūros etapas).

Kas konkrečiai neramina ES dėl Vengrijos prieglobsčio įstatymų:

  • Vengrijos teisės aktai yra nesuderinami su ES teisės normomis.
  • Leidimas prieglobsčio prašymus teikti tik tranzito zonose, kur tokia galimybė suteikiama tik ribotam skaičiui žmonių itin ilgai pralaukus, prieštarauja ES prieglobsčio tvarkai.
  • Vengrijos taisyklės nenumato maksimalaus 4 savaičių asmens laikymo tranzito centre termino.
  • Vengrija neužtikrina veiksmingos galimybės prašyti prieglobsčio ir reguliariai išlydi prieglobsčio prašyti norinčius žmones už šalies ribų.
  • Neatsižvelgiama į ES priėmimo sąlygų direktyvą: Vengrija dažnai neribotam laikui sulaiko prieglobsčio prašytojus tranzito zonose.
  • Pažeidžiama ES grąžinimo direktyva: Vengrija nesugeba užtikrinti, kad sprendimai dėl grąžinimo būtų priimami individualiai.

Kas kelia nerimą dėl „Sustabdykime Sorošą“ įstatymo:

  • EK yra susirūpinusi, kad įstatymas riboja asmenų laisvę – neleidžia visiems, kurių atžvilgiu yra pradėtas baudžiamasis procesas šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka, priartėti prie Vengrijos pasienyje esančių tranzito zonų, kur ir laikomi prieglobsčio prašytojai.
  • Paramos prieglobsčio ir rezidencijos prašymams kriminalizavimas: gresia bausmės nuo suėmimo iki vienerių metų kalėjimo.
  • Įstatymas taip pat pernelyg griežtai apriboja ES piliečių teisę laisvai judėti Sąjungoje.