#Vote4Values seklys: nemiegokite per ES rinkimus - apsaugokite pagrindines vertybes

Ar partija, už kurią žadat balsuot, nėra susidėjusi su mūsų visų pagrindinių vertybių negerbiančiomis frakcijomis? Nesvarbu, ar balsuosit už centristus, centro dešinę ar liberalus - atsakymas yra "taip".

Jei pagrindinės politinės grupės iš savo gretų išmestų niekam tikusius narius, ar būtų galimą sukurti didžią, mūsų pagrindines vertybes ginti pasiryžusią koaliciją? Kas nutiktų, jei ES nemalonę užsitraukusios šalys susivienytų su atvirai pagrindinėms vertybėms besipriešinančioms politinėmis grupėmis? Visus atsakymus, paremtus naujausiais apklausų duomenimis, rasite skaitydami mūsų #Vote4Values (liet. „balsuokite už vertybes“) rinkimų seklį.

Po Antrojo pasaulinio karo Europos šalys prisiėmė puoselėti pagrindines vertybes – teisinės valstybės principus, pliuralistinę demokratiją ir pagrindines teises. Į ES norinčios įstoti šalys pirmiausia turi įrodyti, kad yra sukūrusios taisykles (kaip antai pilietinės laisvės) ir institucijas (pavyzdžiui, nepriklausomi teismai) šioms vertybėms apsaugoti. Visos ES institucijos yra teisiškai įpareigotos šias vertybes gerbti, o Europos Parlamentas įsipareigojimą jų laikytis yra pabrėžęs savo vidaus taisyklėse.

Tačiau paskutiniuose rinkimuose ES šalyse ėmė populiarėti pagrindines europines vertybes atvirai niekinančios politinės partijos. Kai kuriose šalyse jos net paėmė valdžią (pvz., Vengrijoje ir Lenkijoje) arba įstojo į valdančiąją koaliciją (kaip antai Italijoje, Austrijoje ir Rumunijoje). Net ir tose šalyse, kur nepavyko perimti valdžios, tokios grupės privertė centristines politines partijas priimti labiau autoritarinę poziciją – pavyzdžiui, Nyderlanduose ir Švedijoje.

Gegužės 23–26 d. visi ES piliečiai turės galimybę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Kai kurie ekspertai prognozuoja didžiulius politinius pokyčius – ir ne tik dėl Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Sąjungos. Dvi didžiausios EP politinės frakcijos (centro dešinėje ir kairėje) greičiausiai praras dalį vietų, o pagrindines vertybes atmetančių europarlamentarų daugės.

Nežinote, kas yra „politinė grupė“? Kaip veikia Europos Parlamentas? Užmeskite akį į mūsų pradžiamokslį.

Norite sužinoti, kokiai politinei grupei priklauso kuri nors jūsų šalies partija? Spustelkite čia!

Manoma, kad vertybėms priešiškos frakcijos pelnys didesnę proporciją Europos Parlamento vietų. Pavyzdžiui, naujoji Matteo Salvini frakcija (EAPN) iš esmės pakeis ENF ir bus beveik dvigubai didesnė, nei jos pirmtakė. Tačiau abejotina, ar šioms grupėms pavyks pasiekti daugumą – iš tiesų apie 70 proc. numanomų europarlamentarų priklauso pagrindines vertybes gerbiančims partijoms.

Tačiau tai nereiškia, kad galima atsipalaiduoti. Nors ir tikėtina, kad dauguma gerbs mūsų vertybes, yra bent dvi problemos.

Visose pagrindinėse Europos Parlamento frakcijoje yra prieš vertybes nusistačiusių europarlamentarų. Tiek centro dešinės Europos liaudies partijoje (EPP), tiek centro kairės Socialistų ir demokratų aljanse (S&D), tiek centristų Liberalų ir demokratų aljanse (ALDE) yra narių iš nacionalinių partijų, kurios yra užsitraukusios ES nemalonę dėl pagrindinių Sąjungos vertybių niekinimo. Politinės frakcijos linkusios ginti savo narius, o niekas nėra švarus. Tai buvo aiškiai matyti iš ELP elgesio, kuri ilgą laiką gynė jai priklausančią Vengrijos partiją „Fidesz“. Tačiau tą daro ir kitos frakcijos – europarlamentarams sunku atsisakyti partinės politikos ir vieningai siekti daryti spaudimą taisykles pažeidžiančioms vyriausybėms, kai pastarosios priklauso jų pačių politinėms frakcijoms.

Norite sužinoti, kokiai politinei grupei priklauso kuri nors jūsų šalies partija? Spustelkite čia!

Kartu su Groningeno universiteto ir Niujorko universiteto akademiku John Morijn parengėme 2019 m. EP rinkimų vertybių seklį. Parlamento pasiskirstymo prognozės remiasi viešai skelbiamais "Politico" paruošto „Poll of Polls“ (reguliariai atnaujinamos visų apklausų valstybėse narėse suvestinės) duomenimis.

Ką rodys mūsų rinkimų seklys?

Paruošėme aibę infografikų apie už ir prieš vertybes nusistačiusių partijų šansus Parlamento rinkimuose. Iš to galėsite matyti:

  • Kokia EP narių dalis yra nusistatę prieš vertybės, kokioms politinėms frakcijoms jie priklauso, ir kaip jiems gali sektis rinkimuose.
  • Potencialias koalicijas, kurios apgintų pagrindines teises, jei atsisakyti niekadėjų frakcijų gretose.
  • Potencialias prieš vertybes nusistačiusias koalicijas, kurios galimai susiformuotų pagrindinėms frakcijoms nusprendus dirbti išvien su vertybių negerbiančiomis grupėmis arba partijomis.

Ką reiškia „nusistatę prieš vertybes“ (angl. „anti-values“)?

Daugiau informacijos

Prieš vertybes nusistačiusios partijos ar frakcijos yra toks, kurios arba ketina pažeisti, arba jau yra pažeidusios esmines vertybes – teisinės valstybės principus, pliuralistinę demokratiją ir/arba pagrindines teises. Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje šie standartai nurodomi kaip bendros Europos valstybių vertybės, kuriomis grindžiama pati Sąjunga. Daugiau informacijos pateikėme čia.

Ką laikėme nusistačiusiais prieš vertybes?

Tell Me More

  • Viena frakcija per 2019-2024 m. EP kadenciją: Europos liaudies ir tautų aljansas (EAPN). Dvi frakcijos per 2014-2019 m. kadenciją: „Tautų ir laisvės Europa“ „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“.
  • Centro kairiųjų pažiūrų S&D frakcijoje yra Maltos „Partit Luburista“ (PL), Rumunijos „Partidul Social Democrat“ ir Slovakijos „SMER“.
  • Centristų Liberalų aljanse (ALDE) yra Čekijos „ANO“ partija ir Rumunijos ALDE partija (kuri yra koalicijoje su centro kairiųjų pažiūrų "Partidul Social Democrat").
  • Centro dešinės EPP yra Vengrijos „Fidesz“ partija.
  • Dešiniųjų, euroskeptiškų pažiūrų Europos konservatorių ir reformistų (ECR) frakcijai priklausanti Lenkijos "PiS" ("Teisės ir teisingumo") partija.

Norit sužinot, pagal ką klasifikavom šias politines partijas? Spustelkite čia!

Rodos, kai prognozuojama, kad apie 70 proc. europarlamentarų palaikys vertybes, nėra ko baimintis, jog jas gerbs ir pats Europos Parlamentas. Tačiau kadangi visose pagrindinėse frakcijose yra niekadėjų, prieš vertybes nusiteikę EP nariai vis dar gali prieiti prie valdžios. Tam užkirsime kelią tik tuo atveju, jei rinkėjai nesibodės klausti savo atstovų, kodėl šie draugauja su prieš vertybes nusiteikusiomis partijomis užuot vienijęsi su pagrindines teises ginančiais europarlamentarais.

Jei vis dar turite klausimų apie politines frakcijas ir patį Europos Parlamentą, užmeskite akį į mūsų pradžiamokslį ir naujausią mūsų informacinį video.

Jei jau viskas aišku, tuomet esat pasiruošę susipažinti su mūsų paruoštu sekliu. Būkite budrūs ir balsuokit už vertybes - #Vote4Values!

Daugiau informacijos:

Ką daro Europos Parlamentas? Kodėl tai svarbu? Sužinokit.

Ką turim omeny kalbėdami apie "nusistačiusius prieš vertybes", ir iš kur paimti mūsų duomenys? Štai mūsų metodologija.

Tai gali būti svarbiausi Europos rinkimai per visą mūsų istoriją. Kodėl? Pažiūrėkit!

Išbandykit savo žinias su mūsų testuku - sužinokit, kodėl reikia balsuoti EP rinkimuose.

Norint prieiti prie šio turinio, turite leisti naudoti funkcinius nustatymo slapukus.