Balsavimo dėl autorių teisių rezultatas - didelis smūgis žmogaus teisėms

Europos Parlamento patvirtinta Autorių teisių direktyvos versija - didelis smūgis žmogaus teisės ir interneto laisvei Europoje.

Rugsėjo 12 d. vykusio balsavimo rezultatai ypač apmaudūs, žinant, kad liepos mėn. Europos Parlamentas nubalsavo už žmogaus teises. Tuomet Parlamentas sudarė galimybę pakeisti ES autorių teisių apsaugą reglamentuojančius įstatymus taip, kad būtų nustatyta tinkama pusiausvyra tarp, iš vienos pusės, žodžio laisvės, informacijos laisvės ir privatumo, o iš kitos pusės – autorių teisių interesų.

Kas dabar atsakingas už autorių teisių gynimą?

Patvirtinta 13 straipsnio versija remiasi klaidingomis prielaidomis. Regis, ji buvo paruošta žmonių, kurie nesupranta, kaip veikia internetinės įmonės ir kokias pasekmes įstatymas turės interneto vartotojams. Priimtos direktyvos versijos autorius Axel Voss norėjo užtikrinti, kad tokie technologijų gigantai, kaip antai „Facebook“ ir „Google“, proporcingai mokėtų už autorių teisių saugomos medžiagos panaudojimą.

Siekis galbūt ir kilnus, tačiau Voss parengta įstatymo redakcija prives prie to, kad technologijų gigantai ne tik pelnysis iš kitų darbo, bet ir kontroliuos tai, ką galime žiūrėti internete ir kuo galime dalintis.

Vadinasi, atsakomybė už autorių teisių pažeidimų prevenciją iš esmės bus technologijų įmonių rankose. Tačiau tai gerokai apribose mūsų žodžio laisvę ir galimybes tinkamai diskutuoti jautriais politiniais klausimais, kaip antai maitinimas krūtimi ar gimdymas namuose, kad būtų galima priimti pagrįstus sprendimus.

Kaip tai nutiks? Pagal EP patvirtintą direktyvos versiją, šios įmonės bus priverstos šalinti visą galimai autorių teisių saugumų elementų turinčią vaizdo medžiagą, net jei šie įrašai ar kitas turinys yra apie viešus įvykius ar veikėjus.

„Liberties“ ir svetainės skaitytojai garsiai ir aiškiai išreiškė savo rūpesčius parlamentarams: per pastarąsias dvi savaites jie išsiuntė daugiau nei 4,000 laiškų (iš viso 47,000 nuo pavasario). Tačiau dauguma EP narių nekreipė dėmesio į mūsų nuogąstavimus, taip pramesdami pro šoną visų europiečių teises.

Sekantis etapas

Sekantis etapas – tai derybos tarp Parlamento, Tarybos ir Komisijos. Derybos bus neformalios ir baigsis, kai šalys pasieks susitarimą. Šių derybų pradžios taškas bus trečiadienį Parlamento patvirtinta direktyvos redakcija.

„Liberties“ ir toliau sieks, kad ES autorių teises saugantys teisės aktai būtų kuo įmanoma geresni – gerbtų visų žmonių interesus ir numatytų esmines žmogaus teisių apsaugos priemones. Manoma, kad balsavimas dėl galutinio Tarybos ir Parlamento susitarimo vyks 2019 m. sausį.

Juk nėra taip, kad Europos Parlamento nariams nerūpėtų žmogaus teisės. Rugsėjo 12 d. europarlamentarai išreiškė savo susirūpinimą dėl demokratijos ir ES vertybių pažeidimų Vengrijoje – pradėjo procesą, kuris gali baigtis sankcijomis šios šalies vyriausybei.

Tačiau stoję į kovą su teisių ir įstatymų viršenybės principų pažeidimais Vengrijoje europarlamentarai praleido progą užtikrinti visų ES piliečių pagrindinių teisių apsaugą.

„Liberties“ ir toliau spaus ES sprendimų priėmėjus, kad šie šios progos nepraleistų netrukus vyksiančiose derybose.