Paremkite už demokratiją ir laisves kovojančias grupes savo laišku

Europos Parlamentas didžiule balsų persvara pritarė "Liberties" idėjai sukurti naują laisvių fondą puolamoms Europos teisių ir demokratijos apsaugos grupėms remti. Tačiau ar Komisija įsiklausys? Netylėkite - parodykite, ką manote per mūsų laišką.

Dėkui už dėmesį! Deja, kampanija jau baigėsi.

Visoje Europoje įvaldžią ateina populistai autoritarai. Vyriausybės vis dažniau tildo kritiką puldamosteismus, perimdamos viešosios žiniasklaidos priemones ir baugindamos teisiųgynėjų grupes. Demokratija negali išgyventi be stiprių, sveikų, už piliečiųlaisves ir teisinės valstybės apsaugą kovojančių organizacijų. Šioms grupėms kuotoliau, tuo sunkiau – vyriausybės nukerta arba blokuoja jų finansavimą, vykdoprieš jas šmeižto kampanijas ir švaisto jų išteklius sunkia biurokratijosnašta. Padėtis ypač rimta tokiose valstybėse, kaip antai Rumunija, Vengrija,Lenkija, Italija ir Airija.

Spustelėkitečia, jei norite daugiau informacijos (įskaitant mūsų vaizdo klipų irstraipsnių)

Norint prieiti prie šio turinio, turite leisti naudoti funkcinius nustatymo slapukus.

ES dabar derasidėl savo septynerių metų biudžeto. Vadinasi, pats metas ES investuoti įdemokratijos ir laisvių apsaugą Europoje. Europos Komisija yra atsakinga užišlaidų plano projektą, kuriam turės pritarti ES vyriausybės ir EuroposParlamentas. „Liberties“ paragino Europos Komisiją sukurti naują laisvės fondą,skirtą teisių ir demokratijos apsagos grupių Europoje paramai: Europos vertybiųapsaugos priemonę. Neseniai Europos Parlamentas didele balsų persvara pritarė mūsų idėjai ir taipogi paragino Komisiją kurti šį naują fondą.

Spustelėkitečia, jei norite daugiau informacijos (įskaitant mūsų vaizdo klipų irstraipsnių)

Norint prieiti prie šio turinio, turite leisti naudoti funkcinius nustatymo slapukus.

Per ateinančiassavaites Komisija paskelbs naujus išlaidų planus. Ji pažadėjo daugiau paramosteisių apsaugos grupėms su programa „Teisingumas, teisės ir vertybės“. TačiauKomisija nepritarė Europos Parlamento pasiūlymui dėl Europos vertybių apsaugos fondo.Ir atrodo, kad Komisija ketina tik nežymiai pakeisti egzistuojančias taisykles,ko nepakaks apsaugoti mūsų demokratijos nuo vis augančios grėsmės. Iki gegužės30 d. privalote Komisijai nedviprasmiškai parodyti, kad reikia sukurti Europosvertybių apsaugos priemonę ir taip išgelbėti demokratiją.

Nusiųskite mūsųel. laišką Europos Komisijai --->

Jei neseniai čialankėtės, veikiausiai pastebėjote, kad pasikeitė mūsų el. laiškų kampanijostikslas. Anksčiau mes ketinome kreiptis į Tarybos pirmininką Donald Tusk,tačiau neseniai buvome informuoti, kad Europos Komisija galimai ignoruosEuropos Parlamento prašymą dėl Europos vertybių apsaugos priemonės. Dėl tonusprendėme pavyzdiniu el. laišku kreiptis į pačią Europos Komisiją.

Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

* Ši kampanija buvo atnaujinta dėl naujosinformacijos. Prieš tai kampanijos laiškas buvo skirtas Europos Vadovų Tarybospirmininkui Donald Tusk. Dabar, teisėkūros procesui perėjus į Europos Komisijosrankas, laiškas skirtas EK pirmajam pirmininko pavaduotojui Frans Timmermans irbiudžeto komisarui Günther Oettinger .