Tech & Rights

Legyen átláthatóbb a szerzői jogi vita!

Teljes átláthatóságot kellene biztosítania az Európai Bizottságnak az új szerzői jogi irányelv végrehajtására vonatkozó iránymutatások, köztük az alapjogok védelmét szolgáló biztosítékok kidolgozása során.

by Eva Simon

2020. január 14-én a Liberties 40-nél is több alapjogokkal és digitális jogokkal foglalkozó szervezettel, a tudós társadalommal és felhasználói szervezetekkel közösen nyílt levelet küldött az Európai Bizottságnak. Ebben a szerzői jogi irányelv 17. cikkének alkalmazásáról folyó szakpolitikai párbeszéd nagyobb fokú átláthatóságát szorgalmaztuk.

A szerzői jogi irányelv 17. (korábban 13.) cikke szabályozza a felelősségek megoszlását az online platformok, a feltöltési szűrők és a szerzői jogok tulajdonosai és az online platformok közötti megállapodások vonatkozásában. A 17. cikk egyszersmind szakpolitikai párbeszéd szervezésére kötelezi az Európai Bizottságot az online platformok és a szerzői jogok tulajdonosai közötti együttműködés jó gyakorlatainak megvitatása céljából. Az ilyen iránymutatásokat az irányelv egyes országokban történő végrehajtásának elkősegítése illetve egységes alkalmazásának biztosítása érdekében kell kidolgoznia a Bizottságnak. Az iránymutatások arra irányulnak, hogyan alakítsák ki közösen a platformok, a jogtulajdonosok és a felhasználók az alapjogok, mint a szólásszabadság és a magánélet védelmének megfelelő biztosítékait. A megbeszéléseken arról is szó esik, hogyan hozhatók egyensúlyba az alapjogok és szerzői jogi védelem alóli kivételek illetve e jog korlátozása.

A nyílt levélben felszólítjuk a Bizottságot, hogy a jobb szabályozás és az átláthatóság érdekében ossza meg a szakpolitikai párbeszéd résztvevőivel és a szélesebb nyilvánossággal az iránymutatások első változatát. A konzultáció során ugyanis visszajelzést kaphatna arról, érdemes-e továbbgondolni az iránymutatásokat, és sikerülne elérni, hogy az iránymutatások révén a nemzeti végrehajtási folyamatok megfeleljenek az Alapjogi Charta rendelkezéseinek.

Ezért arra kértük a Bizottságot, hogy az iránymutatások a párbeszéd témáját, ne annak utolsó szakaszát jelentsék.

Háttér

Eddig négy alkalommal szerveztek szakpolitikai párbeszédet online platformok, jogtulajdonosok, felhasználói szervezetek, alapjogi és digitális jogokkal foglalkozó szervezetek, valamint európai tagállamok képviselőinek részvételével. Az eseményeket a Bizottság élőben közvetítette az interneten. A következő találkozókra 2020. január 16-án és február 10-én kerül majd sor.

A megbeszéléseken a Liberties hangoztatta, mennyire fontos az iránymutatásokba beépíteni az alapjogok biztosítékait. A vitákhoz való hozzászólásaink írott változatai itt, itt és itt érhetők el. Arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy veszélybe került a szólásszabadság és a felhasználók magánéletének védelme. A fő kérdés mindvégig ugyanaz maradt: hogyan úszható meg a kötelező feltöltési szűrők használata és óvható a felhasználók szabad véleménynyivánításhoz fűződő joga. Itt sorra elolvashatók a szakpolitikai párbeszédeken tartott előadásaink.

Az új szerzői jogi irányelv átültetéséhez a tagállamoknak nem egészen 18 hónap áll a rendelkezésükre.

internetes szűrő , digitális jogok , átültetés , szerzői jog , copyright