Tech & Rights

Interneti-privaatsust kaitstes – miks iga hääl loeb

Internetireklaami tööstus rikub süstemaatiliselt kasutajate privaatsust. Liberties on algatanud petitsiooni, mis nõuab muutusi – siin on meie selgitus probleemist ja sellest, mida me sellega seoses teeme.

by Eva Simon

Kui privaatsus on kõigile vaatamiseks

Internetis käies näevad inimesed tavaliselt erinevaid reklaame. Need reklaamid on mõnikord kohandatud vastama väga konkreetsetele isiklikele huvidele. Kuidas siis reklaamijad teavad, milliseid ravimeid keegi otsida võib?

Küpsiste kaudu. Sedasi koguvad ettevõtted infot internetikäitumise kohta. Kui neil on piisavalt andmeid, suudavad nad inimeste kohta järeldada mitmeid väga isiklikke üksikasju. Hobisid. Terviseprobleeme. Religiooni. Seksuaalseid huvisid. Poliitilisi eelistusi. Ja palju enamat.

Kõige paremini maksva reklaamija leidmiseks edastatakse kasutajate profiile tuhandetele ettevõtetele. Nende profiilide alusel teevad ettevõtted inimeste kohta järeldusi ja otsustavad millisekunditega, kes on potentsiaalne klient. Kui nad märkavad häid kandidaate, teevad nad pakkumise õiguse nimel näidata nendele inimestele reklaami. See, kes pakub kõige enam, saab reklaamida kindlale inimeste rühmale. Seda nimetatakse reaalajas pakkumiseks ehk RTB-ks.

Tõeline probleem reaalajas pakkumisega

Mõnikord sobivad reklaamid hästi, mõnikord mitte. Kuid selles ei ole asi, isegi kui see teeb pühadeostlemise mõnikord lihtsamaks. Probleem seisneb selles, et internetireklaami tööstuses osalevatel ettevõtetel on juurdepääs isikuandmetele ilma nõusolekuta. Probleem on selles, et kasutajatel ei ole kontrolli selle üle, mis juhtub nende andmetega, mis edastati.

Need ettevõtted, mis andmeid saavad mitte ainult ei kogu ja hangi neid, vaid ka kuritarvitavad neid. Kas mäletad Cambridge Analytica skandaali? (Kui soovid mälu värskendada, vaata "The Great Hack'i".) Midagi sarnast võib iga hetk juhtuda reaalajas pakkumiste süsteemist lekkivate andmete abil.

Sinu andmed on sinu asi. Ja sa saad neid kaitsta.

Meie Libertieses teame, et reaalajas pakkumise toimimise viis rikub EL-i andmekaitseseadust, isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR-i). Seega otsustasime paluda Google'il ja IAB Europe'il (Euroopa-tasandi digitaalse turunduse ühingul ja reklaami ökosüsteemil) lõpetada meie eraelu puutumatuse rikkumine. Sa peaksid sama tegema. Sinu andmed on sinu asi.

Liberties on käivitanud petitsiooni (link), et paluda muuta käitumusliku reklaamitööstuse standardeid. Selles petitsioonis palume meie ja petitsioonile alla kirjutavad privaatsuse kaitsjad internetireklaami valdkonna standardite kehtestajaid austada kasutajate privaatsust ja töötada internetireklaami jaoks välja andmekaitsesõbralik lahendus.

Google ja IAB Europe peavad muutma oma standardeid, piirama isikuandmete kasutamist ja tagama selle, et isikuandmeid ei lekitataks võimalikele kurjategijatele.

Iga hääl on väärtuslik. Kirjuta alla petitsioonile ja kaitse oma privaatsust.

xxx

See ei ole esimene meede RTB vastu. 2019. aasta juunis esitasid Liberties ja selle partnerid rea kaebusi 13 riiklikule andmekaitsebüroole 9 riigis, paludes neil algatada uurimisi käitusmusliku reklaamitööstuse kohta. 16 EL-i liikmesriigis käivad hetkel menetlused: Belgias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Luksemburgis, Madalmaades, Poolas, Portugalis, Sloveenias, Hispaanias ja Ühendkuningriigis. Enamik neist viitas oma juhtumid Iiri andmekaitsekomisjonile, mis algatas seadusjärgse uurimise Google Ireland vastu. Ka Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo tegutseb selles valdkonnas. Nad avaldasid vahearuande AdTechi ja reaalajas pakkumise kohta.

Sel teemal lisateabe saamiseks külasta palun Libertiese kampaania lehte.

digitaalsed õigused , FixAdTech