Koroonaviirus Belgia vanglates: tervis on põhiõigus

Õigustele suunatud ühingud Belgias survestavad võime rakendama rangeid meetmeid, et leevendada koroonaviiruse kriisi riigi ülerahvastatud vanglasüsteemis.

Koroonaviiruse kriisi ajal meenutab Belgia inimõiguste liiga (LDH), et tervis on põhiõigus. COVID-19 puhangu kontekstis on meil kõigil olla kaitstud nii palju kui võimalik, ja vajadusel õigus juurdepääsule parimale võimalikule ravile. Kinnipidamisel viibivad inimesed on iseäranis ohus ja neid tuleb piisavalt kaitsta, kuna tervis on põhiõigus, mida tuleb austada.

Halb olukord on muutunud palju halvemaks

Olukord vanglates koroonaviiruse puhangu ajal on iseäranis tõsine mitmel põhjusel.

Juba tavatingimustes on kinnipidamistingimused Belgia vanglates väga haprad. Pideva ülerahvastatuse tõttu mitmes asutuses on kinnipeetavad füüsilises läheduses, mis on iseäranis ohtlik üleilmse pandeemia kontekstis, kuna mitu kinnipeetavat jagavad sageli üht kambrit ja üksteise nakatamist ei pruugita vältida suuta.

Kinnipeetavad on iseäranis haavatav inimgrupp, mis puutub terviseprobleemidesse – nakkushaiguste, sõltuvusprobleemide ja vaimse tervise määrad on vanglates tunduvalt kõrgemad. Epideemia levik vanglates võib osutuda eriti ekstreemseks, mis asetab kinnipeetavate elu tõsisesse ohtu.

LDH kutsub üles rakendama ekstreemseid meetmeid

Seda arvesse võttes kutsub LDH üles võime kinnipeetavate kaitseks kasutusele võtma tõsiseid meetmeid. Nende meetmete hulka kuuluvad:

  • Nende kinnipeetavate kohtueelsest kinnipidamisest vabastamine, kes ei kujuta ohtu avalikkusele.
  • Kõigi vanade ja haigete või haavatavaks peetavate kinnipeetavate vabastamine. Vangistusest tingimisi vabastamine nii paljudel juhtudel, kui võimalik.
  • Vanglasse jäävate kinnipeetavate tervisekontrolli tugevdamine, rakendades tõhusaid ja turvalisi meetodeid, et nende tervise eest hoolitseda. See peaks kaasama telefonikõnedele juurdepääsu parandamist, juudepääsu lubamist tasuta telefonile ja isikutel, kaasa arvatud juristidel võimaldada kinnipeetavatele helistada ilma vanglasse sisenemata.

Need meetmed on kasuks mitte ainult kinnipeetavatele endile, vaid ka kõigile isikutele, kes on nendega kontaktis, kaasa arvatud vanglate töötajatele, ning laias plaanis kogu ühiskonnale.

Allakirjutanud:

Belgia inimõiguste liiga

International Prisons Observatory – Belgia haru