Belgia inimõiguste liiga (Belgian League of Human Rights)

Üle saja aasta on Ligue des Droits Humains (inimõiguste liiga) võidelnud ebaõigluse ja põhiõiguste rikkumistega Belgia Prantsuse kogukonnas.

Liiga harib üldsust, õpetades austama põhilisi inimõigusi (k.a institutsionaalne vägivald, õiguskaitse kättesaadavus, vähemuste austamine, naiste õigused), vaidlustab poliitilist võimu inimõiguste küsimuses, koolitab täiskasvanuid (oma jätkuva haridustegevuse raames) teadlikkuse osas inimõiguste ja seaduste osas ning juhib hariduse sidusrühmade tähelepanu haridusvahendite ja koolituste arendmisega seotud küsimustele.

1901. aastal sündinud inimõiguste liiga on mittetulunduslik organisatsioon, mis on tunnustatud hariduse jätkamise eest ja kui sõltumatu, pluralistlik ja interdistsiplinaarne organisatsioon. Tegemist on liikumisega, kus kõik on kaasatud ja mis toimib austades kõigi väärikust.

LDH töötab selliste teemadega: noored, kinnipeetavate õigused, sisserändajate ja pagulaste olukord ja õigused, õiguskaitse kättesaadavus, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused, psühhiaatrilise patsiendi õigused, võrdsed võimalused, eraelu puutumatus ja mitmekesisus.

Charleroi’s, La Louviere’s, Namuris, Mouscronis ja Verviers on liiga rahvale nähtaval, lähedal ja dünaamiliselt kättesaadav. LDH on rahvusvahelise inimõiguste föderatsiooni (Federation for Human Rights) liige – mis on 155 liigast koosnev valitsusväline ülemaailmne organisatsioon.

Jälgi meid:

LDH veebisait

LDH Facebooki leht

LDH Youtube'i kanal