#MyRozhodujeme: Proč není většinová vláda demokracie? A pár slov o přímé demokracii

Řekli byste, že tento systém skutečně respektuje vaši rovnou důstojnost, je hoden naší morální podpory, a proto by měl být nazýván demokracií? Samozřejmě že ne. Tyranie většiny prostě není demokracie.

Toto je již čtvrtý článek naší série #MyRozhodujeme (#WeDecide). V prvním článku jsme hovořili o důvodech, proč nenazývat „neliberální demokracie demokraciemi“. Ve druhém a třetím článku jsme hovořili o důvodech, proč lidé chtějí žít v demokracii. Někteří z našich čtenářů komentovali na sociálních sítích, že Evropská unie není demokracie, protože nerespektuje to, co chce většina v některých státech. I když s nimi můžeme nesouhlasit, a to jak s ohledem na to, jesli jsou většiny skutečnými majoritami, tak s ohledem na samotný význam vstupu do společenství, náš nesouhlas, domníváme se, jde ještě hlouběji. Na rozdíl od nich se nedomníváme, že by měla být vždy respektována vůle většiny.

Jak jsme již dříve poukázali, můžete mít pro podporu demokracie nejrůznější důvody. Můžete ji podporovat, protože pomáhá lidem dosáhnout dobrých věcí nebo respektuje rovnost a důstojnost všech lidí. I když milujeme všechny benefity, které se pojí s demokracií, myslíme si, že by měli být primárně podporovány z toho druhého důvodu. Demokracie respektují rovnost v důstojnosti. Umožňují nám být osvobozeni od toho, aby ostatní rozhodovali místo nás, jak máme žít (bez toho, abychom měli k tomu co říct) a jednat s námi veřejně jako s rovnými.

A… co když tomu tak není?

Je to jednoduché. Pak nejsou hodny označení „demokracie“. Jak jsme vysvětlili v prvním článku, demokracie je morálně zatížený koncept. Když řekneme „demokracie“, je to zkratka pro „systém, který je morálně hoden naší podpory, a proto je třeba jej zavést/obhajovat/udržovat“. Režimy, které nerespektují rovnou důstojnost, nejsou hodné naší morální podpory, a proto nejsou demokraciemi, jakkoli se samy nazývají.

Proč tedy není většinová vláda takovým systémem? Proč není hoden naší podpory? Opravdu nerešpektuje rovnou důstojnost? Ne, opravdu ne. Představte si, že ve společnosti existují dvě skupiny: zelení a modří. Jste modří. Je třikrát tolik zelených než modrých. Pokud jsou si zelení a modří docela podobní (možná zelení rádi zdraví své sousedy 'ahoj' a modří obecně rádi říkají 'dobrý den') a mají přibližně stejnou šanci skončit na vítězné straně každé otázky, o které musí komunita hlasovat, zdá se, že většinový princip nezasahuje do nikoho důstojnosti. Kolektivní rozhodnutí přidělují výhody a nevýhody a vy čelíte nevýhodám se zhruba stejnou šanc jako kdokoliv jiný ve společnosti, ať už se jedná o zelené nebo modré.

Představte si však, že modří a zelení jsou odlišní. Mají různé náboženské svátky, různá chápání relativního významu vzdělávání a péče o seniory, různá celoživotní očekávání a jsou různě náchylní k určitým chorobám. Budou-li kolektivní rozhodnutí učiněna na základě jednoduchého majoritního přístupu, vy i vaše rodina (která je pravděpodobně také většinou modrá) bude žít ve společnosti, kde nebude záležet na žádném z vašich zájmů. Získáte jen nevýhody. Je pravděpodobné, že všechny státní svátky budou podle náboženského kalendáře zelených, a vy budete muset do práce ve dnech, které jsou pro vás svátkem. Je možné, že státní peníze budou přiděleny na lékařský výzkum určený k odstranění nemocí, kterými trpí zelení. Je pravděpodobné, že poměr veřejných peněz vynaložených na péči o starší osoby a péči o děti nebude pro vaše lidi příznivý. Někdy mohou být zelení velkorysí. Mohou vám dát volno na oslavu vašich nejdůležitějších svátků. Mohou přidělit nějaké peníze na lékařský výzkum, který prospívá vašim lidem. Mohou otevřít více mateřských škol pro vaše děti. Jde o to, že přinejmenším je to někdo jiný, kdo rozhoduje o podmínkách vašeho života, aniž byste k tomu měli co říct. Vy, jako modří, budete ponecháni na milost zeleným.

Řekli byste, že tento systém skutečně respektuje vaši rovnou důstojnost, je hoden naší morální podpory, a proto by měl být nazýván demokracií? Samozřejmě že ne. Tyranie většiny prostě není demokracie.

Někteří se domnívají, že posílení přímé demokracie v EU, tj. snazší iniciování referend, by vedlo k opravdové demokracii. Měli bychom činit rozhodnutí vždy, když je to technicky a finančně možné my, a ne naši zástupci. Někteří se obávají, že by posílení přímé demokracie v EU vedlo k tyranii většiny. Věříme, že přímá demokracie není kouzelným lékem pro problémy našich demokracií a rozhodně není jedinou skutečnou formou demokracie. Ale ani se tomu nesmíme vyhýbat. Zda to vede k tyranii většiny, je otázkou institucionálního designu.

Pokud si chcete přečíst strastích reprezentace a přímé demokracie, přečtěte si příští týden náš článek ze série #MyRozhodujeme (#WeDecide). Zajímá nás váš názor. Co si myslíte o tyranii většiny? Chtěli byste přímější demokracii v EU? Pokud ano, proč? Zanechte komentář pod naším příspěvkem na Facebooku a diskutujte své myšlenky s námi a s dalšími čtenáři.