Tech & Rights

Доклад на Liberties​: ЕС разполага с много инструменти, с които може да насърчи правата и демокрацията

За пръв път​ Европейската комисия подготвя доклад относно зачитането на правата от правителствата на ЕС. С помощта на партньорите си Liberties изготви собствена оценка. Тя бе изпратена заедно с решения за това, което ЕС може да направи, за да ги защити.

by Linda Ravo

ЕС вече прие някои наши предложения относно това, което би могъл да направи, за да защити по-добре правата ни и да укрепи демокрациите. Създаването на фонд за подпомагане на организациите, защитаващи правата и демокрацията, и използването на механизмите, с които разполага, за да спира финансирането от ЕС на авторитарните правителства, са само два примера. Новият годишен доклад, подготвян от Европейската комисия, също е наша идея. Тази форма на ежегодна проверка на правителствата ще помогне да се хвърли светлина върху проблемите в страните от ЕС още докато те са в началната фаза на проявление. Така ще се даде възможност на ЕС да се намеси в по-ранен етап, преди заплахите за демокрацията да са станали трудно преодолими, какъвто е случаят с Унгария и Полша.

Комисията ще публикува доклада си през септември. В момента тя все още събира информация за ситуацията в отделните страни. Ето защо Liberties й изпрати свой собствен анализ, изготвен с помощта на някои от нашите партньори.

Докладът ни разглежда положението в 8 държави от ЕС: България, Хърватия, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния и Испания. Той показва, че не само в държави, управлявани от авторитарни правителства, като Полша и Унгария, има проблеми с демокрацията, и заплахи за правата на човека. Въпреки че ситуацията в тези страни е доста по-сериозна, подобни тенденции можем да видим и в други. Ето кои са четирите най-важни неща, които ни притесняват:

  • Съдилищата не са независими и достатъчно ефективни. Това е голям проблем, най-вече когато нещата в живота ни се объркат и трябва да се обърнем към тях. Тогава искаме да разкажем нашата версия за случилото се и някой, който е напълно безпристрастен, да вземе справедливо решение.
  • Корупцията все още е доста често срещано явление в правителствата на някои страни. Много от тях не полагат достатъчно усилия за разкриванете й и не изправят корумпираните политици пред съда. Ако тя се шири сред управляващите, това означава, че при вземането на решения на първо място се поставят не нашите интереси, а тези на приятелите и семействата им.
  • Медиите не са способни да си вършат работата както трябва. Понякога журналистите не притежават свободата да ни казват истината за събитията, тъй като правителствата контролират обществения оператор. В други случаи те се страхуват да публикуват разследванията си, защото са заплашени от съдебно преследване или подложени на атаки. В някои страни независимите медийни компании просто не разполагат с нужните пари, за да им плащат заплатите. Ако искаме демокрацията да е стабилна, трябва да имаме свободни и независими медии, за да сме информирани за действията на правителствата ни.
  • В някои страни управляващите затрудняват хората, когато те искат да сформират асоциации, за да работят заедно, или да провеждат мирни протести. Така те им отнемат възможността да се организират и да издигнат един общ глас, за да накарат представителите си да чуят мнението им.

Liberties изпрати на лидерите на ЕС редица предложения, за да им помогне за решаването на тези проблеми. Ето някои от тях:

  • ЕС може по-често да изправя пред съда страните, които нарушават законите, помагащи за по-добрата защита на независимите медии или за спиране на корупцията. В момента Европейската комисия не винаги започва такива дела, въпреки че има правомощията да го прави.
  • ЕС може да оказва по-голям политически натиск върху правителствата, които умишлено атакуват демокрацията и не зачитат правата на човека. В доклада си Европейската комисия би могла да включи например препоръки към всяко правителство. Така ще стане ясно какви действия трябва да предприеме конкретната страна, за да реши проблемите, открити от Комисията. Тя обаче не планира да направи подобно нещо.
  • ЕС следва да гарантира, че тези, които помагат за правилното функциониране на демокрацията, разполагат с достатъчно пари. Това са например независимите журналисти и сдруженията, защитаващи правата, и демокрацията. Те са важни, защото предоставят възможност на обществеността да провежда добре информиран дебат относно действията на правителството. Освен това й помагат да води диалог с политиците, за да им казва какви са притесненията й, и да завежда съдебни дела, когато управляващите пренебрегват закона.

Тук можеш да изтеглиш пълния текст на доклада ни.

финансиране от ЕС , върховенство на закона , демокрация