Какво трябва да​ направи ЕС, за да защити по-добре основните ни ценности?

Атаките срещу демокрацията и правата не спират да валят. Ето защо Liberties предлага на лидерите на ЕС нови идеи относно това, което могат да направят, за да защитят по-добре основните ни ценности.

Ако следиш новините, вероятно си забелязал, че много правителства продължават да подлагат на заплахи основните ни права. Не става въпрос само за един конкретен проблем, а затова че в някои страни управляващите се опитват да разрушат цялата система, която ни защитава. Те, например, се стремят да поемат контрол над съдилищата, да променят избирателната система и да овладеят медиите, за да разпространяват пропаганда, изпълнена с омраза. Ще посочим също така усилията им да възпрепятстват дейността на организациите за права, които се застъпват за нас.

Liberties току-що публикува доклад, в който посочва какви действия може да предприеме ЕС, за да защити по-добре обществото от правителствата, които са приели да следват авторитарни политически програми. Препоръките ни включват следното:

  • ЕС трябва да започне редовно да следи какво прави всяко правителство, за да прилага на практика принципите на демокрацията, върховенството на закона, както и дали спазва основните права. Това трябва да се прави всяка година или веднъж на две години. Така проблемите ще бъдат откривани и решавани преди да станат сериозни, и няма да се позволи разпространяването им в широки мащаби. Процедурата трябва да включва изготвяне на независим доклад за всяка страна, който да се обсъжда с националните правителства и парламентите. След края на дискусията на съответната държава да се отправят препоръки относно подобренията, които трябва да направи.
  • ЕС следва да осигури финансиране на организациите, защитаващи правата и демокрацията. Те трябва да използват тези пари за организиране на кампании, за да бъде обществеността информирана за правата си и как да ги отстоява. Предоставените от ЕС средства ще им позволят също така да следят дали правителствата спазват задълженията си, посочени от закона, и да завеждат съдебни дела, когато възникнат проблеми.
  • ЕС трябва да подобри инструментите, които вече притежава, за да оказва политически и правен натиск върху правителствата, които нарушават правилата и атакуват институциите, защитаващи правата и демокрацията, каквито са независимите съдилища и медиите. Всички органи на ЕС могат да направят нещо, за да има реални подобрения. Например, Европейският парламент може да улесни защитата на основните ценности, като за целта създаде междупартиен орган. Така членовете на ЕП от различните политически групи ще могат да обединят усилията си и да работят по-ефективно.

По-късно този месец Европейската комисия ще публикува препоръки относно допълнителните мерки, които ЕС трябва да предприеме, за да защити основните ценности. Наскоро тя излезе с доклад (съобщение на Комисията „По-нататъшно укрепване на върховенството на закона в рамките на Съюза“), в който посочва в кои сфери може да се направят подобрения. В него също така се отправя покана към експертите да представят свои предложения. Liberties вече подготви доклад, за да отговори на призива на Комисията за съдействие.

Можеш да откриеш пълния текст на доклада тук.