Tech & Rights

Организации за защита на правата предупреждават за незаконно използване на данни от популярни приложения

Liberties започва втора информационна кампания във връзка с нарушенията на ОРЗД от рекламната индустрия. Позовавайки се на нови доказателства, Liberties и партньорите й призовават националните органи за защита на данните да спрат злоупотребите с правата.

by Orsolya Reich

На 4 март, след отправения от страна на Съюза за граждански свободи за Европа (Liberties) призив, 11 организации за човешки и дигитални права от седем държави от ЕС поискаха от своите местни органи за защита на данните (ОЗД) да разследват нарушенията на ОРЗД, извършвани от редица популярни приложения. Става въпрос за такива, които предлагат запознанства, а събраните от тях данни се използват за проследяване, както и за някои детски. Инвестициите в тях са огромни. Сред страните, присъединили се към кампанията, са Хърватия, Германия, Унгария, Италия, Словения, Испания и Швеция. Докладът на Норвежкия съвет на потребителите (НСП) „Извън контрол“ и разследването на австрийската организация за цифрови права NOYB (Не е твоя работа) мотивираха Liberties да подеме тази инициатива.

Не за първи път Liberties започва борба срещу нарушенията на ОРЗД

През юни 2019 г. Liberties проведе подобна информационна кампания под надслов #StopSpyingOnUs в девет страни от ЕС. Тогава поискахме от ОЗД да изработят строги стандарти за оферирането в реално време (RTB), за да престанат Google и Бюрото за интерактивна реклама - Европа да нарушават ОРЗД. Liberties и партньорите й изпратиха на съответните власти доклада на Раян. В него се посочва, че правилата, по които работи RTB, са формулирани в противоречие със закона и рекламната индустрия не може да защити чувствителни лични данни от потенциални злоупотреби с тях. Ние в Liberties смятаме, че настоящата практика не само нарушава ОРЗД. Тя също така позволява масово профилиране и целева реклама, а те са заплаха за демокрацията.

Докладът разкрива как трети страни събират и използват данни на потребителите

Докладът на НСП предостави на общността на защитниците на човешките и дигиталните права нови доказателства за това как функционират онлайн маркетингът и рекламната индустрия. На анализ са подложени десет приложения от различни категории, сред които такива за запознанства, чиято популярност в Европа е много голяма (Tinder, Grinder и OkCupid). Разследването показва как трети страни от търговския бранш, които остават невидими за потребителите, получават и използват лични данни, несъзнателно споделени с компаниите, предоставящи приложенията. Правното основание за получаване на данни от тези трети страни е много съмнително. Те не притежават валидно съгласие от потребителите за обработването на личните им данни. Освен това не могат да се позоват на законни интереси (член 9 и член 6 от ОРЗД), тъй като не отговарят на изискванията.

Наблюдението може да повлияе върху начина, по който използваме интернет

Данните, събрани чрез тези приложения, трябва да помогнат на рекламодателите да намерят точната си аудитория и да общуват ефективно с потенциалните потребители. На пръв поглед това може би изглежда безобидно. Много хора харесват целевата реклама. Ако могат да избират какъв вид да виждат, мнозина предпочитат такава, която им предоставя съответната търговска информация. Трябва обаче да подчертаем, че подробното профилиране и категоризацията на потребителите могат да причинят всякакви вреди, за които повечето от нас все още не са наясно. Те включват дискриминация и социално изключване, измами, и манипулиране. Освен това оказват възпиращо въздействие върху участниците в демократичните дебати. Ето какви са възможните последици от системите на търговските компании за масово наблюдение. Проучванията показват, че когато някой чувства, че поведението му се следи и записва, той го променя. Надзорът може да повлияе върху това как използваме интернет. Например дали ще проявим желание да потърсим определена информация за дейността на институциите и начина, по който политическите ни лидери си вършат работата.

На практика отделните граждани не могат да се противопоставят или нямат реална възможност да се защитят от този начин на използване на данните им. Време е националните правоприлагащи органи да накарат рекламната индустрия да промени практиките си и да започне да спазва ОРЗД.

Участващите организации са:

За повече подробности относно кампанията, моля, свържи се с:

Орсоля Райх - старши служител, занимаващ се със застъпничество (o.reich в liberties.eu).

Ако имаш въпроси, свързани с Liberties, моля, свържи се с:

Ваня Прокич - ръководител на отдел „Комуникации“ (v.prokic в liberties.eu).

защита на данните , дигитални права , FixAdTech , лична неприкосновеност в дигиталния свят