Германия: Нов закон за миграцията заплашва гражданското общество

Германия гордо се определя като правова държава, основана на справедливостта и интегритет​а. Нов законопроект на вътрешния министър, който, наред с други деяния, инкриминира оказването на помощ на мигрантите, ни кара да мислим съвсем различно.

Германското правителство е ядосано, защото не успя да депортира всеки втори търсещ убежище, чиято молба е отхвърлена. За това то възнамерява да положи още повече усилия, за да изгони тези хора от страната. На 13 февруари министърът на вътрешните работи Хорст Зеехофер (ХСС) представи законопроект от 74 страници, наречен „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“. В превод това означава нещо като Закон за методично връщане.

Законопроектът ще въведе „подготвително задържане“ преди депортирането. На практика властите ще могат да арестуват търсещите убежище, на които то е отказано, без решение на съда. Това е противоконституционно. В допълнение, основанията за задържане ще бъдат разширени (при предположение, че лицата могат да се укрият). Правилата така ще се променят, че дори хора, които не са извършили никакво престъпление, могат да се озоват в затвора. Очевидно г-н Зеехофер не е прочел статията ни, в която посочваме вредните последици от задържането на мигрантите и алтернативните форми, които могат да се прилагат.

Нещо повече, германският министър на вътрешните работи иска да направи още по-трудно получаването на разрешителни за толериран престой (Duldung). Временното спиране на депортирането позволява на бенефициентите да работят и да участват в различни форми на професионално обучение. Ако зависеше от г-н Зеехофер, на хората, които „произхождат от сигурни страни“ ще се отказва правото на толерантност. Това е дискриминация единствено въз основа на националността.

Фактът, че министърът на вътрешните работи на Германия подкрепя твърдите политики по отношение на миграцията, не ни изненадва. Новината е, че сега той е взел на мушка гражданското общество.

Гражданското общество ще се преследва като престъпник - вече и в Германия?

Виждаме, че все по-голям брой държави от ЕС криминализират оказването на помощ на мигранти. Във Франция законът за миграцията наказва всеки, който „се опитва да улесни незаконното влизане, движението или пребиваването на чужденец“, с лишаване от свобода до пет години и глоба от 30 000 евро. В Унгария почти всякакъв вид помощ за бежанци е престъпление. Новото правителство на Италия забрани на неправителствените организации да спасяват давещите се в Средиземно море. Списъкът е дълъг. Сега вирусът засегна Германия.

Законопроектът на г-н Зеехофер (активистите мило го наричат „законът, който ги принуждава да си оберат крушите“) предвижда всеки, който публикува или разпространява информация относно датите или периодите, в които ще се извършват полети за депортиране, било чрез бюлетин, или чрез социалните медии, да бъде наказван с до три години затвор. Това е налагане на цензура и противоречи на законодателството, свързано с правата на човека. Свободата на изразяване, както и тази на пресата, са записани в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека.

Мярката очевидно е свързана с предизвикалите доста противоречия изселвания на афганистански граждани. Стотици хора бяха върнати в държава, опустошена от войната. През 2019 г.самолетни полети с тази цел продължават да се извършват. Ето защо предложението да се криминализира публикуването на датите за депортиране ще създаде доста проблеми. Изселванията на хора в Афганистан са предмет на важен обществен дебат и причина за многобройни демонстрации на летищата.

Освен това публикуването на датите за депортиране дава възможност на хората да подадат жалба в съда. Неговата намеса често спира незаконните изселвания. Според Pro Asyl (най-голямата немска организация за застъпничество в областта на миграцията) от 2015 г. до днес Федералният съд е коригирал всяко трето решение за депортиране.

Съвсем наскоро буквално в последния момент Федералният конституционен съд спря депортирането на баща на две деца, който е от Етиопия. Той е живял в Германия повече от пет години и е завършил курс за професионално обучение.

Депортациите, когато са неправомерни, понякога имат тежки последици за засегнатите хора. Това се отнася най-вече за тези, които са върнати в държава, в която могат да бъдат преследвани. Ето защо разпространяването на информация за планиран полет може да се окаже от изключително значение за правната им защита.

Преследването на активистите за правата на човека може да обезкуражи хората, които искат да помагат. Вече свикнахме с факта, че на гражданското общество в Унгария му се налага да преодолява все по-големи препятствия. Сега, тъй като и Германия ще бъде засегната от вируса, трябва още от самото начало да започнем решително да му противодействаме.