Европейската комисия е съгласна, че разработването на насоките за прилагане на Директивата за авторското право трябва да става при по-голяма прозрачност

Европейската комисия прие да изпълни искането на Liberties​ за по-голяма прозрачност. Тя обеща да запознае участниците в диалога със заинтересованите страни с проекта на насоки за прилагане на Директивата за авторското право.

Роберто Виола, ръководител на Генерална дирекция "Свързаност", се съгласи да ни предостави информация относно насоките. В писмото си до нас той казва, че участниците в диалога със заинтересованите страни „имат моето уверение, че преди приемането на насоките ще се проведат допълнителни консултации с тях“, а подробностите относно организирането им, включително времето, „ще бъдат уточнени скоро и ще бъдете уведомени за тях."

Хронология на събитията

През януари Liberties и още 42 организации за защита на основните, и дигиталните права, както и общността на познанието, изпратиха отворено писмо до Комисията. Те поискаха от нея да се запознаят с проекта на насоки, което е напълно в духа на прозрачността. Това ще спомогне за създаването на по-добри правила, които да гарантират, че са включени адекватни регулаторни механизми по отношение на филтрите за качваното съдържание и свободата на словото е защитена.

Комисията организира диалози със заинтересованите страни. Онлайн платформи, притежатели на авторски права, организации на потребителите, както и такива, които защитават основните и цифровите права, се срещнаха, за да обсъдят най-добрите практики за сътрудничество между онлайн платформи, и носители на права.

Най-голямото притеснение от гледна точка на правата на човека е свързано с намирането на баланс между основните права и авторското право. Член 17 от директивата (член 13 в предишните й варианти) регламентира новия режим на отговорност на онлайн платформите, споразуменията между тях и собствениците на авторски права, и въвежда филтри за качваното съдържание.

За да научиш повече за това как член 17 застрашава свободния и открит интернет, прочети тази статия.