Свобода на събранията - Защо авторитарните лидери я мразят толкова много?

Свободата на събранията е жизнено важна за правилното функциониране на демокрацията. Ето защо не трябва да ни изненадва фактът, че авторитарните правителства в Европа използват незаконни начин​и, за да ограничат това право.

В демократичните общества свободата на събранията е едно от основните средства, чрез които хората могат да предизвикат социални промени. Свободата на мирни събрания е основно човешко право, записано в няколко важни документа, включително Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека.

Държавите имат отговорности, свързани с мирните демонстрации. Някои от тях може и да не им харесват. Например, това, че държавата и полицията не могат да се намесват и да забраняват мирна демонстрация дори когато тя е организирана спонтанно и властите не са уведомени за нея. Други техни задължения имат положителен ефект. Те трябва да подпомагат и защитават мирните демонстрации, като координират трафика, поддържат обществения ред и охраняват протестиращите от тези, които са враждебно настроени към тях.

Има неща, които могат да оправдаят забраната на публични събрания. Съвсем законно е например, ако не се позволи провеждането на шумна демонстрация в гъсто населен район посред нощ. Тя ще окаже непропорционално голямо отрицателно въздействие върху живота на мнозина. Със сигурност обаче няма да е легитимно, ако се отхвърли искане за организиране на подобен протест пред сградата на Парламента, когато в него се провежда сесия.

Нелегитимни ограничения в ЕС

За съжаление в наши дни редица европейски правителства ограничават свободата на събранията, използвайки незаконни прийоми.

Например, през 2016 г. полското правителство прокара изменение в Закона за събранията. Чрез него се дава приоритет на тези, които са организирани от държавни и религиозни институции. По този начин се ограничава в значителна степен правото на хората да провеждат демонстрации, за да изразят противоположни възгледи, както и на спонтанни прояви.

В Румъния законът поставя редица ограничения относно това къде и кога могат да се провеждат обществени събрания. Три дни преди това организаторите им трябва да получат писмено разрешение от местните власти. Организациите, които критикуват правителството, често срещат трудности, когато трябва да се сдобият с него.

Унгария, където управляващата партия се радва на парламентарно мнозинство от две трети, прие през юли нов регламент относно правото на събрания. Законът позволява на полицията да забранява демонстрации. По изключително неясен начин са формулирани мотивите, с които органите на реда могат да обосновават решението си. Освен това нормативният акт не уточнява по какви причини може да се откаже разрешение за провеждане на протест. Казва се например, ако демонстрацията би застрашила "достойнството на унгарската нация".

Ползите за обществото от това, че свободните събрания са позволени, са изключително големи. Те са важно средство, което дава възможност на обществеността да каже на лидерите си и на всички, които вземат решения, какво мисли по даден въпрос. Чрез тях се насърчават обществените дискусии и изразяването на различни мнения. Те също така са уместен и сравнително евтин начин за постигане на социални промени.

Направи така, че гласът ти да бъде чут

Точно това е причината поради която авторитарните лидери мразят свободата на събранията. Те обичат да казват, че тъй като са спечелили изборите с някакво мнозинство, те са законните представители на народа. Следователно, те са единственият легитимен изразител на неговата воля. Те се опитват да ни убедят, че тези, които не са съгласни с техните антидемократични методи на управление, всъщност не са истински демократи. Според тях реалната демокрация означава, че мнозинството има неограничена власт да определя правилата, на които обществото трябва да се подчинява. На тях им изнася да се преструват, че има само няколко заблудени идиоти или предатели, които им се противопоставят.

Когато хората излязат, за да се чуе гласът им, става ясно, че не всички са съгласни с посланието на авторитарните лидери. Ако броят на хората, осъзнали, че приказките на авторитарните управници нямат нищо общо с реалността, стане достатъчно голям, тогава те ще паднат от власт. Точно затова те мразят свободата на събранията и точно затова се опитват да я ограничат. Не позволявай това да се случи. Подкрепи организациите, които се борят за свободата на събранията и / или помагат на тези, които са преследвани по нелигитимен начин, защото изразяват възгледите си.

Тук ще намериш списък на организациите, които са наши партньори.

Тази седмица Унгарският съюз за граждански свободи работи усилено, за да помогне на хората, чиито права са били нарушени по време на демонстрациите против "Робовладелческия закон". Кликни тук, за да им окажеш съдействие.

Ние те молим също така да помислиш и да подкрепиш работата ни, за да можем да помогнем на националните организации, които са наши партньори, да постигнат целите си.

За да видиш това съдържание, трябва да приемеш третата част на бисквитките.