Bird button
Check out the Liberties.eu Tutorial!
Bird button speech

We are the European Liberties Platform, an independent watchdog working to inform and mobilize citizens for the protection and enjoyment of human rights for all

Learn more about us and our partners

Follow Us!

Like us on Facebook:

Follow us on Twitter:

Subscribe to the Newsletter:


Kampanie

4pont web.png?ixlib=rails 0.3

Twoja wiara, twoje zmartwienie: HCLU rozpoczyna kampanię ws. nowelizacji Ustawy o kościołach na Węgrzech

Planowana nowelizacja ustawy nie rozwiązuje problemu łamania praw człowieka, o którym orzekł Węgierski Sąd Konstytucyjny oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Petycja o właściwe poprawki do Ustawy CCVI z 2011 r. o Prawie do Wolności Sumienia i Wyznania oraz Statusie Prawnym Kościołów, Wyznań oraz Społeczności Relig...

Podpisz
162 podpisy /

Artykuły

Aktualności

Najpopularniejsze • Najmniej popularne