Små länder, stora kränkningar av mänskliga rättigheter

Europas mikroländer erbjuder fest, sol, glitz och glamour. Men vissa av dem är dessutom Europas största människorättslagbrytare, särskilt med avseende på kvinnors rättigheter.

Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino är populära turistdestinationer. Men för de som bor där är bilden inte fullt så glamorös. Samtliga fyra länder har misslyckats med att skydda kvinnors rättigheter och rätten till reproduktiv frihet, och HBTQ-personer bemöts av ständig diskriminering.

Vill du veta mer om den här frågan? Läs hela artikeln här.