Journalister som avskedats från polsk public-service radio återvänder till arbetet

I december år 2016 avskedades journalisterna Wojciech Dorosz och Marcin Majchrowski från Polsk Radio av "disciplinära skäl". Båda har väckt talan i domstol mot avskedandet.

Under en förlikningsförhandling i augusti nådde parterna en överenskommelse, enligt vilken journalisterna får återvända till arbetet vid Polsk Radio sent i september.

Detta är ännu ett fall av återinsättandet av journalister som avskedats av disciplinära skäl från public-service medier efter reformen av lagen om det nationella medierådet år 2016.

Stöd för journalister som tystats

Fallet inleddes i oktober år 2016, när två nyhetsjournalister från radiostationen Kanal 3 inte längre fick producera radio. En grupp anställda och andra medarbetare på radiostationen uttryckte solidaritet med sina avskedade kollegor, bland annat genom att organisera en aktion på sociala medier med hashtagen #kogoniesłychać (#"somtystats") och skicka ett brev till Polsk Radios styrelse.

I brevet bad 125 personer om "respekt för principerna om journalistiskt oberoende och integritet och arbetskulturen på Polsk Radio".

Avskedanden

Dessa aktioner ledde till uppsägningen av flera anställningskontrakt. Den första radioanställda som avskedades efter att "De hundratjugofems brev" lämnades in var Paweł Sołtys, journalist och dåvarande ordförande för en fackförening. Strax efteråt sparkades ytterligare två medlemmar av fackföreningens styrelse, Wojciech Dorosz och Marcin Majchrowski.

I samtliga fall rättfärdigade Polsk Radio uppsägningarna med att hävda att de avskedade journalisterna hade utövat psykologiska påtryckningar på Polsk Radios styrelse, använt "svart PR" och försökt "destabilisera styrelsens och hela företaget Polsk Radios arbete" genom att "öppet trakassera styrelsen" med, till exempel, "krav om medling".

De tre journalisterna överklagade avskedandet i en arbetsdomstol.

Rättegång och förlikning

Den 21 augusti år 2017 höll underrätten i huvudstaden Warszawa en förlikningsförhandling i ärendet som väckts av Majchrowski och Dorosz mot Polsk Radio. Domstolen tillät Helsinki Foundation for Human Rights att närvara vid förhandlingarna som en icke-statlig organisation.

Till slut, efter en ombildning av styrelsen i mars år 2017, nådde parterna en förlikning. Polsk Radio gick med på att möta majoriteten av journalisternas krav så som de lagts fram i stämningsinlagan. Journalisterna återinsattes och fick återvända till radion på samma villkor som före uppsägningarna. Företaget Polsk Radio gick även med på att betala Majchrowski och Dorosz en summa som inkluderar deras löner för perioden de varit uppsägda, och har gjort två donationer om 2 500 PLN till en yttrandefrihetsorganisation.