Så här tar du ett fall till Europadomstolen

Visste du att 800 miljoner personer över hela Europa kan söka sig till Europadomstolen? Domstolen får omkring 50 000 nya ansökningar per år - men 90 procent är inte lämpliga. Titta på det här videoklippet för att undvika de vanligste fallgroparna.

Här är de viktigaste kriterierna för en ansökan till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg:

  • Klagomål kan endast väckas mot stater som har ratificerat konventionen
  • Klagomål kan inte väckas mot individer eller företag, eller mot stater som inte är medlemmar i Europarådet, som t ex USA
  • Klagomålet måste avse en eller flera rättigheter som skyddas under Europakonventionen, och innan du vänder dig till Europadomstolen måste du ta fallet så långt som möjligt i nationella domstolar.

Om du vill veta mer kan du titta på det här 15 minuter långa videoklippet och läsa mer om Praktisk vägledning om tillåtlighetskriterier.