Tech & Rights

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor röstar mot yttrandefrihet

Utskottet för rättsliga frågor har ignorerat e-post från fler än 30 000 EU-medborgare och gått vidare med en bestämmelse som kan komma att förändra internets själva natur.

by György Folk

Idag, den 20 juni, godkände Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) den version av artikel 13 i förslaget till ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden som angriper yttrandefriheten. Den antagna versionen inför flera begränsningar av yttrande- och informationsfriheten, på sätt som tydligt bryter mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

"Om EU-lagstiftning strider mot stadgan om de grundläggande rättigheterna kan vi vänta oss att en sådan lag kommer att upphävas av EU-domstolen. Det är vad som hände med datalagringsdirektivet, när EU:s beslutsfattare ignorerade kompatibilitetsproblem i relation till stadgan," säger Eva Simon, ansvarig för påverkansarbete på Liberties.

Utfallet i omröstningen i utskottet för rättsliga frågor kommer antagligen bli Europaparlamentets officiella ställning i förhandlingarna med EU-länder om en kompromisslösning, om inte lagstiftare av annan åsikt tvingar fram en omröstning i generalförsamlingen nästa månad.

Kampen fortsätter

Nästa milstolpe är debatten i Europaparlamentets plenarsammanträde i början av juli. Liberties kommer fortsätta att bestrida artikel 13 och försöka övertyga Europaparlamentets ledamöter att rösta för en korrigerad version av artikel 13 – en som upprättar ett starkt skydd av våra grundläggande rättigheter.

Europaparlamentsledamoten Julia Reda, som är medlem i De gröna/Europeiska fria alliansen, sa efter omröstningen till media, "Jag kommer att bestrida det här resultaten och begära en omröstningen i Europaparlamentet nästa månad."

Läs alla våra relaterade artiklar om upphovsrätt här.

Europaparlamentet , yttrandefrihet , Artikel 13 , copyright