Tech & Rights

Ungerns system för att erhållandet av hemlig information bryter mot rättigheter

Europadomstolens dom är slutgiltig: ungersk lag bryter mot rätten till privat- och familjeliv, och regeringen måste därför ändra sitt nuvarande regelverk. Domstolen i Strasbourg nekade ungerska statens begäran att...

by Hungarian Civil Liberties Union
(Image: Moyan Brenn)

Europadomstolens dom är slutgiltig: ungersk lag bryter mot rätten till privat- och familjeliv, och regeringen måste därför ändra sitt nuvarande regelverk. Domstolen i Strasbourg nekade ungerska statens begäran att revidera beslutet med hänsyn till erhållandet av hemlig information för nationens säkerhet, endast då bemyndigat av ett ministerbeslut. Två medlemmar av HCLU - Beatrix Vissy och Máté Szabó - hade tidigare lämnat in ett klagomål om myndigheten för förebyggande av terrorisms befogenhet att samla in hemlig information.

ECtHR , övervakning , domstol , HCLU