Tech & Rights

Journalister får inte stängas ute från ungerskt flyktingläger

Journalister har en avgörande roll att spela i en fungerande demokrati. De sprider information för att uppmärksamma allmänheten på viktiga frågor och avslöja maktmissbruk.

by LibertiesEU

En dom från Europadomstolen bekräftade nyligen journalisters rätt att göra sitt jobb.

Läs den här artikeln från vår medlemsorganisation Hungarian Civil Liberties Union för mer information om fallet.

immigration , Ungern