Tech & Rights

Regeringar ser till vårt bästa när de bevakas av en fri press

Det är meningen att våra folkvalda ska agera i vårt intresse. När politiker vet att de kommer att behöva svara för sina handlingar inför oberoende journalister är sannolikheten större att de fattar beslut som sätter vårt välmående i första rummet.

by Eva Simon
(Image: UN)

Ett av de sätt som vi säkerställer att våra politiker ser till vårt bästa är genom att få dem att tala till oss regelbundet. Vi vill veta vilka beslut de fattat för att skydda vår hälsa och hur de nått slutsatsen att just de besluten är bäst. Om de begår ett misstag vill vi veta varför och vad de kommer att göra för att se till att det inte händer igen. Och vi vill att de ska kommunicera till oss vad vi kan göra för att minska virusets spridning och hålla våra nära och kära trygga.

En fri press håller oss underrättade...

Dessa är skälen till varför en fri press är avgörande. När media är fri att sköta sitt jobb och förse oss med oberoende rapportering får vi tillgång till pålitlig information. Under den rådande pandemin är det den fria pressens uppgift att förse allmänheten med information från våra regeringar och sjukvårdsmyndigheter så att alla vet vad som gäller under karantänstiden och hur man testar sig för viruset.

... och ser till att våra frågor besvaras

Men den fria pressen sprider inte bara information från regeringen till allmänheten. Journalister har även till uppgift att få ministrar att förklara sina val och att informera oss om de olika alternativen som finns. Vid regeringens presskonferenser representeras allmänheten av medier som ställer de frågor vi vill ha svar på och tvingar politiker att säga sanningen. Detta är särskilt viktiga uppgifter under en tid som denna då våra ledare fattar stora beslut som påvekar vårt välmående.

Dessa uppgifter är så viktiga att vi har skyddat dem i de mänskliga rättigheterna till yttrande- och informationsfrihet. Dessa rättigheter är avgörande för att våra demokratier ska kunna fungera då de gör det möjligt för allmänheten att granska hur våra ledare använder de befogenheter vi har gett dem.

Attacker mot pressen

I vissa EU-länder gör politikerna det svårt för media att utföra sitt jobb. En vanlig metod är att begränsa vad journalister får fråga om vid presskonferenser, eller ställa in presskonferenserna helt. När den ungerska regeringen håller presskonferens kräver man t ex att journalister skickar in alla sina frågor innan presskonferensen inleds. Så när politikerna ljuger är det omöjligt för journalisterna att ställa följdfrågor som kan avslöja sanningen. Den slovenska och den tjeckiska regeringen har helt slutat hålla presskonferenser under pandemin.

Dessa regeringar hävdar att de infört begränsningar av pressens arbete då det inte är tryggt att hålla presskonferens under pandemin. Men detta är bara ett svepskäl – det skulle fortfarande vara helt möjligt för journalister att ställa frågor till ministrarna, även om de inte befann sig i samma rum. Det vet vi alla, då resten av oss har videokonferenser över internet så gott som varje dag. Dessa regeringar vill helt enkelt inte att deras medborgare ska kunna kontrollera huruvida de gör ett bra jobb.

Ett annat sätt som regeringar gör livet svårt för media är genom att intala allmänheten att vi inte bör lita på journalister. I vissa länder, så som Ungern, Republiken Tjeckien, USA och Brasilien har ledande politiker öppet attackerat oberoende och pålitliga nyhetskanaler och uppgett att dessa sprider "falska nyheter". Men detta beror i själva verket på att regeringar inte tycker om att kritiseras av media.

Detta är ett problem då det gör att människor får minskat förtroende för pålitliga medier. Det gör även att människor läser och tittar på pålitliga nyheter i mindre utsträckning än tidigare. Och vi vet att en fri och oberoende press behövs för att se till att människor får den information de behöver om hur de kan hålla sig trygga och om de beslut som regeringen fattar.

Att hantera falsk eller vilseledande information

Men det finns självklart nyhetsorganisationer som försöker sprida falsk eller vilseledande information. Detta kallas ofta för "desinformation" och det är direkt farligt. Information om falska botemedel kan sätta folk i fara. Falska konspirationsteorier som pekar ut ett särskilt land som ansvarigt för virusets uppkomst kan göra att människor vänder sig mot varandra i samhället när det är av största vikt att vi samarbetar för att hantera situationen.

I Ungern har man infört en ny lag som gör det möjligt för regeringen att fängsla journalister som sprider desinformation. Men det är inte rätt lösning. För det första eftersom försök att censurera desinformation inte hindrar den från att spridas. Människor delar information över sociala medier som Twitter och Facebook så snabbt att det är svårt att kontrollera. För det andra eftersom det gör det möjligt för regeringar att fängsla journalister som riktar kritik mot dem. I Ungern finns det bara ett fåtal oberoende nyhetsorganisationer kvar, och regeringen försöker ofta så misstro mot dem genom att säga att deras rapportering är felaktig. Det är inte svårt att se att syftet med den nya lagen är att tysta oberoende journalister som rapporterar om regeringens misstag.

Det bästa sättet att stoppa allmänheten från att vilseledas av desinformation är att stödja en fri och oberoende press. På så sätt har allmänheten alltid någonstans att vända sig för pålitlig information. Regeringar kan stödja media på olika sätt. För det första kan politikerna svara på journalisternas frågor och sluta slå ner på oberoende nyhetsorganisationer. För det andra kan de se till att public service-bolagen har de resurser man behöver för att göra sitt jobb och tillhandahålla pålitlig nyhetsrapportering. För det tredje kan politikerna sluta försöka påverka vad journalisterna skriver.

En fri press håller oss friska

Vi kan använda vår rätt till en fri press för att säkerställa att våra regeringar ser till vårt bästa. Journalister håller oss informerade om de senaste medicinska rönen. De förklarar regeringens alternativ och tvingar politikerna att förklara sina val. Detta ökar sannolikheten att våra representanter fattar beslut som ligger i allas vårt intresse.

fri press , #humanrightsundercorona , fri media