Tech & Rights

#MeAndMyRights: Massövervakning, demokrati och rätten till privatliv

I den här artikelserien har vi lärt oss om massövervakning, rätten till privatliv och demokrati. Men hur hänger allt ihop?

by Israel Butler

De senaste artiklarna har varit lite åt det teoretiska hållet. Jag har försökt förklara hur rätten till privatliv kan vara avgörande för demokratin av två anledningar. För det första låter den oss att skapa nya regler, vilket jag kallade social innovation. Rätten till privatliv är grundläggande för social innovation, eftersom vi utan rätten till privatliv påverkas av social kontroll och är ovilliga att kritisera eller gå emot majoritetens åsikter. Rätten till privatliv gör det även möjligt för opinionsbildare (som filosofer, uppfinnare eller påverkansarbetare) att komma på nya idéer om ur vi bör leva tillsammans. Och den gör det möjligt för allmänheten att utvärdera dessa idéer utan att behöva oroa sig för andras dömande åsikter. Det är så våra sociala seder och lagar utvecklas med tiden. Den andra anledningen till varför rätten till privatliv är avgörande för demokratin är att den gör det möjligt för opinionsbildare (som journalister eller aktivister) att utreda och forska om huruvida våra ledare lyder de etablerade reglerna. Utan rätten till privatliv skulle opinionsbildare riskera att utsättas för repressalier från personerna de utreder.

Läs tidigare artiklar i artikelserien #MeAndMyRights.

Vad har massövervakning att göra med allt detta? Nästan allt vi gör nuförtiden involverar teknologier för telekommunikation, och särskilt internet. Det handlar inte bara om att vi använder telefoner, textmeddelanden, e-post och sociala nätverk för majoriteten av vår kommunikation. Vi använder mobiler, bärbara och stationära datorer, surfplattor, smarta klockor och läsplattor för att läsa nyheter, se på film, lyssna på musik, shoppa, betala räkningar och skatt, sköta våra bankaffärer, läsa böcker och tidningar, boka tid hos läkare eller terapeuter och läsa på om våra intressen. Och vi fyller dessa enheter med en massa information som sedan skickas över internet för att lagras i en databas någonstans. Det handlar om sådan information som var vi befinner oss, vad vi äter, vår träningsrutin, vår puls eller vilken väg vi tar till jobbet.

Massövervakning innebär att denna information lagras och görs tillgänglig till säkerhetstjänster. Vi har inte längre kontroll över vem som har tillgång till information om oss. Massövervakning har inneburit dödsstöten för rätten till privatliv på nätet. Detta kanske inte skulle vara så viktigt om vi inte använde internet så ofta. Men idag sker nästan allt i våra liv över internet, eller lagras på internet. Och det innebär att massövervakning stryper social innovation och demokratiskt ansvarsutkrävande.

Om du söker mer djupgående information eller skulle vilja läsa mer om bevisen och studierna vi hänvisar till kan du ta dig en titt på hela vår rapport 'Säkerhet genom mänskliga rättigheter' här.