Tech & Rights

#MeAndMyRights: Infobesity – därför hjälper inte massövervakning mot terrorism

Massövervakning är ineffektivt eftersom det tynger ner säkerhetstjänsterna med så mycket information att det är omöjligt för analytiker att identifiera vad som är viktigt eller relevant.

by Israel Butler

Minns du Christopher Nolans film från 2008, The Dark Knight, med Christian Bale i huvudrollen som Batman? I slutet av filmen finns en scen när Batman förtvivlat försöker hitta Jokern (spelad av Heath Ledger) som är på väg att genomföra en terrorattack mot Gotham. Batman har buggat alla telefoner i staden och skapat ett system som gör det möjligt för honom att hitta Jokern. Han har en maskin som kan känna igen Jokerns röst. Om Jokern talar inom räckvidd från en telefon i staden kommer maskinen att ge honom Jokerns koordinater. Batman hittar Jokern och de umgås en stund innan Batman... flyr? (Jag förstår fortfarande inte riktigt varför Batman var tvungen att ta på sig skulden för att ha dödat Harvey Dent.)

Läs tidigare artiklar i artikelserien #MeAndMyRights

Det där kanske låter som ett effektivt sätt att bekämpa terrorism genom massövervakning. Men det är fiktion. Så fungerar inte massövervakning i praktiken. Säkerhetstjänster försöker använda massövervakning för att hitta nya terrormisstänkta och -komplotter som fortfarande är okända för dem. Så de vet inte vem de letar efter. Om de redan känner till en misstänkt skulle de bara kunna avlyssna personens telefon eller läsa deras e-postmeddelanden genom vad som kallas personspaning.

I enkla termer fungerar massövervakning så här: Först samlar säkerhetstjänsterna in massvis med information. Det kan röra sig om miljoner e-postmeddelanden som skickas under ett antal veckor i ett särskilt land. Sedan filtrerar myndigheterna datan för att försöka begränsa informationen som ska granskas. Till exempel kanske man bara behåller de e-postmeddelanden som innehåller en särskild fras eller som skickats från en hotmailadress eller en särskild stad. Efter det söker analytiker igenom det som återstår. Men till och med efter filtreringen återstår så mycket information att analytikerna vanligtvis inte kan granska det mesta av det. Och säkerhetstjänsterna måste dubbelkolla att en person som dyker upp som en potentiell misstänkt faktiskt är inblandad i terrorism. När detta hände i USA skickades FBI-utredare förgäves ut på tusentals intervjuer med människor som visade sig vara fullständigt oskyldiga. Det är ett otroligt slöseri med resurser som istället skulle kunna läggas på mer traditionella och effektiva utredningsmetoder.

Helt enkelt för mycket information

Så hur användbart är massövervakning? Massövervakning har aldrig använts för att framgångsrikt identifiera en terrormisstänkt eller förhindra en terrorattack. Detta är slutsatsen som nåtts av två studier av påståenden från National Security Agency i USA om att massövervakning har varit avgörande för landets kamp mot terrorism. En av dessa utredningar genomfördes av den amerikanska kongressen, som hade tillgång till klassificerade dokument och kunde intervjua personer som arbetar för NSA.

Men varför är massövervakning ett så värdelöst verktyg för att fånga terrorister? Den främsta anledningen är att det helt enkelt producerar för mycket information. Säkerhetstjänsterna drunknar i information, även efter att de filtrerat den med sina sökkriterier. Det rör sig om så mycket information att de inte kan avgöra vad som är viktigt och vad som inte är det, vem som är en riktig misstänkt och vem som är oskyldig. Vi kan återvända till Batman-exemplet för att ge en grundläggande bild av varför massövervakning inte fungerar. Föreställ dig att säkerhetstjänsterna har utvecklat en magisk anordning för detektering av terrorister som liknar Batmans. Föreställ dig även att säkerhetstjänsterna har en databas över alla terrorister i landets röster och att deras magiska anordning kan använda komplicerade algoritmer för att med 90 procents säkerhet avgöra när någon som pratar i telefon är terrorist. Om vi antar att det finns 3 000 terrorister i landet innebär det att anordningen kommer att upptäcka 2 700 av dem. Det låter väl inte så pjåkigt?

Läs tidigare artiklar i artikelserien #MeAndMyRights

Noggrannhet är viktigt

Problemet för säkerhetstjänsterna är att om systemet har en noggrannhet på 90 procent så innebär det at 10 procent av informationen är felaktig. En av tio gånger den hör en oskyldig person prata i telefon kommer den alltså att felaktigt identifiera personen som terrorist. Om det finns 30 miljoner telefonanvändare kommer den felidentifiera 3 miljoner personer som terrorister. Och man kommer inte att kunna skilja på de 3 miljoner oskyldiga och de 2 700 riktiga misstänkta. Man skulle behöva följa upp med utredningar av fler än 3 miljoner personer för att kunna hitta de 2 700 terroristerna. Och ha i åtanke att 90 procents noggrannhet är orealistiskt högt. Vi använde bara den här siffran för att illustrera hur till och med tester som verkar noggranna kan producera resultat som är fullständigt oanvändbara. Med tanke på att terrorister anpassar sitt beteende för att undvika att upptäckas är sannolikheten stor att detekteringsmetoderna som just nu används av säkerhetstjänster har betydligt längre noggrannhet. I ovanstående exempel skulle till exempel en smart terrorist antagligen använda en röstförvrängare för att maskera sin röst.

I slutet av The Dark Knight förstör Lucius Fox (spelad av Morgan Freeman) massövervakningsmaskinen. Han övertalar Batman att den är oetisk eftersom den innebär ett enormt intrång i privatlivet för oskyldiga individer och att den är farlig eftersom den ger personen som kontrollerar maskinen alltför mycket makt. Jag är ett stort fan av Christopher Nolan, men den här förklaringen av varför massövervakning är fruktansvärt räcker inte till. Men oroa dig inte, under de kommande veckorna kommer vi att förklara i ytterligare detalj varför massövervakning är så farligt för våra demokratier.

Om du vill ha mer djupgående information eller vill läsa vidare om bevisen och studierna vi hänvisar till kan du ta dig en titt på hela vår rapport 'Säkerhet genom mänskliga rättigheter' här.

yttrandefrihet , informationsfrihet , #MeAndMyRights