Tech & Rights

Liberties nätverk lanserar kampanj för insamling av konsekvensanalyser av kontaktspårande covid-19-appar i 9 EU-länder

Liberties medlemmar har skickat in begäran till nationella myndigheter i 9 EU-länder om utlämning av offentliga handlingar angående de nya kontakt- och symptomspårande samt karantänsbevakande appar som införts för att kontrollera spridningen av covid-19.

by LibertiesEU

Begäran om utlämning av offentliga handlingar kommer att hjälpa oss samla in information om dessa appar och göra det möjligt att jämföra olika metoder som används i Europa. Liberties och dess medlemmars mål är att undvika att myndigheter och privata företag hanterar större mängder personliga uppgifter än vad som krävs för att skydda oss från coronaviruset. Vi strävar även efter att minimera riskerna för dataläckor och andra brott mot människors privatliv.

Målet att rädda människors liv och leverne är utan tvekan lovvärt, men vår största farhåga är att massövervakning mycket möjligen kan vara en onödig och alldeles säkert är en farlig väg att välja. Människorättsorganisationer måste se till att europeiska regeringar tar sitt ansvar att ta fram konsekvensbedömningar på allvar och att inga europeiska regeringar använder pandemin som svepskäl för att normalisera den utökade användningen av inskränkande digitala övervakningsteknologier.

Liberties mål är att reversera den förhöjda övervakningsnivån. Vi anser att kontakt- och symptomspårande samt karantänövervakande appar enbart bör användas om det finns bevis som styrker att de har effekt i relation till syftet och kan användas på frivillig basis. Och man bör i alla lägen följa de principer som skrivits in i dataskyddlagstiftning, såsom GDPR på EU-nivå.

Initiativet uppmärksammar regeringar och allmänheten på det faktum att mänskliga rättigheter utgör viktiga skyddsmekanismer i nödlägen, såsom den rådande pandemin. De säkrar allmänhetens förtroende – en förutsättning för framgångsrikt socialt samarbete – och utgör i slutändan ett skydd för folkhälsan.

De länder som anslutit sig till initiativet är Italien, Spanien, Kroatien, Ungern, Bulgarien, Litauen, Sverige, Slovenien och Polen. Belgien, Tyskland och Irland kommer även att täckas in i projektet men i dessa länder valde Liberties medlemmar att gå en annan väg och kommer inte att begära ut offentliga handlingar som första steg.

Om du vill veta mer om eller gå med i projektet skriv gärna till oss på info@liberties.eu.

#trackthetrackers

#humanrightsundercorona

#trackthetrackers , digitalt privatliv , digitala rättigheter , #humanrightsundercorona , rätt till privatliv