Tech & Rights

Kvinnorättsplakat kränker inte motståndssymbol från andra världskriget

En regional domstol i Polen har bekräftat frikännandet av miljöpartiaktivisterna som anklagades för att ha vanhedrat ankaret, en symbol för den polska underjordiska staten under andra världskriget.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Aktivisterna anklagades för att ha begått ett brott när de höll upp ett plakat som visade könssymboler målade vid spetsarna av ett ankare. Den frikännande domen, som offentliggjordes den 22 februari, är slutgiltig och bindande.

De åtalade aktivisterna representerades pro bono av Artur Pietryka, som tog sig an fallet på begäran av Liberties medlem Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR). HFHR lämnade även ett amicus curiae-utlåtande i fallet.

Åtal efter gatuprotest

Den 18 juni 2016 deltog Małgorzata Tracz, ordförande för det polska miljöpartiet, och aktivisterna Elżbieta Hołoweńko och Marcin Krawczyk i Värdighetsmarschen för kvinnors rättigheter.

Chefskommissionären för första polisavdelningen i Warszawa lämnade in ett klagomål mot aktivisterna och anklagade dem för att ha begått ett ringa brott under artikel 3(1) av lagen som skyddar den polska underjordiska statens symbol genom att "offentligen visa upp ett plakat som visar ett modifierat ankare med könssymboler."

På plakatet stod även texten "Nie-podległa", en ordvits som bygger på det polska adjektivet "självständig".

Distriktsdomstol frikänner, polisen överklagar

Den 5 oktober 2017 frikände distriktsdomstolen i Warszawa-Śródmieście de tre åtalade på alla punkter.

Domstolen rättfärdigade sin dom genom att betona att lagen inte innebär ett fullständigt förbud mot modifierade ankarsymboler, utan straffar dem som modifierar ankaret i ett försök att förlöjliga eller kränka den skyddade symbolen.

Enligt domstolens utvärdering anses budskapet som plakatet förmedlade inte kränkande, hånfullt eller osmakligt.

Domstolen noterade även att de åtalade har rätt att uttrycka sin tro, inklusive med hjälp av den skyddade ankarsymbolen, som del av deras lagstadgade yttrandefrihet.

Polisavdelningen bestred domstolens beslut och den allmänna åklagaren lämnade in överklagan till den regionala domstolen.

Regionaldomstolen: överklagan har ingen grund

Den regionala domstolen bekräftade frikännandet i första instans och avskrev målet som grundlöst.

I den muntliga motiveringen betonade domstolen att lagen tillåter modifieringar av nationella symboler om dessa modifieringar inte kränker symbolen i fråga.

Appellationsdomstolen beslöt även att ett allmänt förbud mot modifieringar skulle förvandla dessa symboler till livlösa, rostiga museumsföremål medan moderna förnyanden av sådana symboler blåser nytt liv i dem, kopplar oss samman med vår historia och skapar ett levande minne av det förflutna.

HFHR:s utlåtande

"Vi är nöjda med domen och vi håller med om de argument som presenterades i den muntliga motiveringen: alla modifieringar av ankaret kränker inte symbolen, bara de som uttrycker förakt för symbolen genom att ge den en kränkande form," säger Konrad Siemaszko, jurist på HFHR. "I vårt amicus curiae-utlåtande påpekade vi även att uppvisandet av 'Pola Nie-podległa'-plakatet kan ses som ett deltagande i en central offentlig debatt, vilket är en särskilt skyddad form av yttrande. Man får inte glömma att yttrande- och mötesfriheten inte bara skyddar själva möjligheten att ge sig ut på gatorna och uttrycka sin åsikt, utan säkerställer även att individer fritt kan välja uttrycks- och protestform."
kvinnors rättigheter , Polen , historia , förolämpning , yttrandefrihet