EU Watch

Coronaviruset i italienska fängelser – jakten på en lösning

I och med coronakrisen står straffsystemet inför en svår situation. Den 8 mars utbröt demonstrationer och upplopp, och regeringen brister i sin uppgift att hitta en lösning som kan begränsa spridningen i landets fängelser.

by Federica Brioschi

Demonstrationer och upplopp i fängelser

Med början söndagen den 8 mars utbröt en rad demonstrationer med olika omfattning i italienska fängelser, som fortsatte in på måndagen. Fångar slog mot gallret i sina celler, brände madrasser, tog sig ut från sina avdelningar och upp på taket, och lyckades i ett fall till och med bryta sig ut. Den 12 mars bekräftade myndigheterna att fjorton fångar avlidit, de flesta under eller i samband med ett upplopp i fängelset i Modena, där fångar brutit sig in i sjukavdelningen och överdoserat mediciner som används för att behandla missbrukare. Upplopp och demonstrationer bröt ut på fyrtio fängelser över hela Italien, inklusive Neapel (Poggioreale), Frosinone, Salerno, Ancona, Foggia, Milano (San Vittore), Rom (Rebibbia), Palermo (Ucciardone) and Pavia. Mot måndagens slut lugnade sig situationen något i många fängelser, delvis tack vare att civila myndigheter klivit in för att medla.

Det tycks inte finnas någon enskild orsak till upploppen, utan verkar mer sannolikt att flera faktorer har spelat en roll i att elda på demonstrationerna.

Överbefolkning

Överbefolkning har länge varit ett problem i det italienska straffsystemet. I slutet av februari fanns det 61 230 fångar men endast 50 931 platser, vilket innebär att fängelserna befolkas till 120,2 procents kapacitet. Antigone uppskattar dock att denna siffra i praktiken ligger närmare 130 procent. Rent praktiskt innebär detta att en eller ett par extrasängar ställts in i många celler, det innebär trånga utrymmen och alltför få aktiviteter och jobb för alltför många personer. I detta redan kritiska läge infördes sedan ytterligare begränsningar i syfte att stoppa spridningen av det nya coronaviruset – vilket blev droppen som fick bägaren att rinna över.

Ytterligare begränsningar pga coronaviruset

Under de senaste veckorna har brottsförvaltningen infört nya interna bestämmelser i ett försök att stoppa spridningen av coronaviruset. Faran i ett potentiellt coronautbrott i ett fängelse är tydlig: överbefolkade lokaler gör det svårt att hålla fångar åtskiljda och det skulle i praktiken vara omöjligt att hindra viruset från att spridas.

Det krävdes alltså nya åtgärder för att hindra virusets spridning. I vissa fängelser begränsades antalet tillåtna besök och aktiviteter, och besökare undersöktes innan de fick komma in i fängelset. Andra fängelser beslutade att helt lägga ner samtliga aktiviteter och besök, även om avståndet var långt till närmaste virusutbrott. Detta ledde till oro i en redan trängd och nervös fängelsebefolkning. Det orsakade även oro bland fångarnas familjer, då många inte visste om besök fortfarande tilläts och bara kunde få information genom att ringa upp fängelset.

Den 8 mars beslutade myndigheterna till slut att helt förbjuda familjebesök och lägga ner samtliga fortbildningsaktiviteter i alla fängelser och samtidigt förbättra tillgången till telefon- och videosamtal för fångar för att minska deras isolering under denna svåra tid. Men inte alla fängelser rättade sig efter beslutet, vilket ledde till demonstrationer och upplopp.

Förslag med syfte att lätta på det hårda trycket

Under de senaste dagarna har Antigone tillsammans med Anpi, Arci, Cgil och Gruppo Abele tagit fram ett antal förslag på hur man kan minska antalet fångar, uppmuntra till kontakt med omvärlden och förhindra att smittan sprids till fängelsernas stödpersonal.

Förslag på hur man kan minska antalet fångar innefattar att låta fångar med hälsoproblem leva under skyddstillsyn och husarrest, att låta fångar som annars är frigivna dagtid stanna hemma även över natten så att de slipper återvända till fängelset på kvällen samt att tillåta husarrest för samtliga fångar med straff på upp till 36 månader. Dessa åtgärder skulle göra det möjligt för myndigheterna att drastiskt minska antalet personer i förvar och skulle bidra till att skydda deras samt fängelsepersonalens hälsa.

Ett försiktigt steg framåt med troligtvis otillräckliga resultat

Den 16 mars utfärdade regeringen ett dekret som innebär ändringar av bestämmelserna gällande husarrest för att hantera nödläget i landets fängelser. Enligt det nya dekretets stödjare innebär det att 2 000 till 3 000 personer kommer att släppas fria inom de närmsta veckorna, beroende på hur rättsväsendet tolkar bestämmelserna. Detta är uppenbarligen inte tillräckligt. Flera tusen fängelseplatser måste bli lediga för att tillgängliggöra enskilda celler för fångar som bekräftats smittade. Det är dessutom av yttersta vikt att skicka hem fångar som på grund av ålder eller underliggande hälsoproblem är särskilt utsatta eller till ställen där de kan behandlas då det kan få allvarliga konsekvenser om dessa personer skulle smittas i förvar.

Coronakrisen kan inte anses löst med dessa åtgärder. Det är nödvändigt att fria upp fler fängelseplatser och att förbättra livskvalitén på insidan.

fängelseförhållanden , italian prisons