Tech & Rights

#MeAndMyRights: Hur massövervakning förstör möjligheter till offentlig debatt

Forskning visar att massövervakning har lett till en nedgång i frispråkighet på internet. Läs den senaste artikeln i vår artikelserie för att få veta mer om 'tystnadens onda cirkel'.

by Israel Butler

Forskare har studerat hur allmänheten beter sig på internet. De drar slutsatsen att sedan Edward Snowden avslöjade att våra säkerhetstjänster spårar allt vi gör på internet har allmänheten börjat behandla det som en plats där det inte längre finns någon rätt till privatliv. Med andra ord börjar många av oss bete oss på internet som människor gör när de befinner sig på en offentlig plats, under bevakning. Denna tendens hos allmänheten att censurera sig själva när vi tror att vi övervakas kallas ofta "tystnadens onda cirkel". Här kommer några exempel.

En undersökning från år 2014 som omfattade fyra europeiska länder visade att majoriteten av befolkningen i Storbritannien (60 procent), Tyskland (65 procent), Spanien (66 procent) och Frankrike (76 procent) anser att internet inte är en trygg plats att uttrycka sina åsikter på – delvis på grund av statlig övervakning och delvis på grund av bevakning som bedrivs av företag.

Läs tidigare artiklar i artikelserien #MeAndMyRights

Tjugofem procent av de som svarade på en undersökning i USA som var medvetna om regeringens massövervakningsprogram uppgav att de ändrat sitt sätt att använda teknologi för att kommunicera, till exempel genom att inte längre diskutera sina privatliv på nätet, använda sökmotorer för att hitta information om särskilda ämnen eller skämta på ett sätt som kan misstolkas.

Ett annat forskningsprojekt studerade hur människor har ändrat sitt sätt att använda internet genom att bevaka antalet besök på särskilda Wikipediasidor. Forskningen studerade nästan 50 Wikipediasidor på ämnen som media rapporterat att USA:s Nationella säkerhetsmyndighet (NSA) övervakar som del av sitt massövervakningsprogram. Forskare fann att det sedan Snowdens avslöjanden inträffat en långsiktig nedgång på 30 procent i antalet besök till dessa sidor.

En annan forskare arrangerade experiment för att se hur villiga personer är att uttrycka sina politiska åsikter på nätet nu när de känner till programmen för massövervakning. Denna studie fann att medlemmar av allmänheten ofta censurerar sig själva på nätet (i det här fallet när de använder Facebook) och avstår från att uttrycka politiska åsikter som inte är i linje med den dominerande allmänna opinionen eller vedertagna regler.

Läs tidigare artiklar i artikelserien #MeAndMyRights

En senare studie granskade personers villighet att tala, skriva, söka efter eller dela information om vissa (lagligt tillåtna) ämnen och aktiviteter på nätet. 62 procent av de som deltog uppgav att de skulle vara mindre benägna att tala eller skriva om vissa ämnen på grund av statlig övervakning. 78 procent höll med om att de på grund av statlig övervakning skulle vara försiktigare med vad de diskuterar på nätet. 78 procent höll även med om att de på grund av statlig övervakning skulle vara försiktigare med vad de söker efter på nätet. 60 procent uppgav att de skulle vara mindre benägna att dela innehåll som de själva hade skapat på nätet på grund av statlig övervakning.

Bevisen talar för sig själva: massövervakning förstör möjligheter till den sortens forskning och diskussion på nätet som är avgörande i en demokrati.

Om du söker mer djupgående information eller skulle vilja läsa mer om bevisen och studierna vi hänvisar till kan du ta dig en titt på hela vår rapport 'Säkerhet genom mänskliga rättigheter' här.

#MeAndMyRights , yttrandefrihet , digitala rättigheter , privatliv