Tech & Rights

Hög tid för nya regler för nederländska surrogatmödrar

Det bör inte bara vara lagligt för ett barn att ha fler än två föräldrar, det bör även finnas lagstiftning för surrogatmödrar, hävdar Statskommissionen för omvärdering av föräldraskap. Syftet med den nya...

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Det bör inte bara vara lagligt för ett barn att ha fler än två föräldrar, det bör även finnas lagstiftning för surrogatmödrar, hävdar Statskommissionen för omvärdering av föräldraskap. Syftet med den nya lagstiftningen är att ge barnet juridisk visshet om sina föräldrar, sin nationalitet och sitt namn från födseln. Surrogatmödrar och de som önskar bli föräldrar behöver trygghet i sin position och sitt ansvar. Dessutom bör ett barn kunna spåra sitt ursprung. Bristen på lagstiftning gör att många nederländska personer som vill bli föräldrar vänder sig till andra länder.

visshet , surrogatmödrar , lagstiftning , föräldraskap , Nederländerna , nederländska