Tech & Rights

Upplopp i bulgariskt flyktingläger orsakades av politisk och medial manipulation

Högerextrema partier och vissa medier spred rädsla genom rykten om farliga sjukdomar i Bulgariens största flyktingläger, vilket ledde till karantäntillstånd och upplopp i lägret.

by Bulgarian Helsinki Committee
En demonstration i flyktinglägret i Harmanli, Bulgarien, den 24 november år 2016, blev till ett upplopp som avstyrdes av fler än 300 poliser.

Orsaken till upproret var det karantäntillstånd som Statliga organet för flyktingar (SAR) ålagt lägret i rädsla för att sjukdomar ska börja spridas i lägret och det kringliggande samhället.

Under uppståndelsen förstörde många asylsökande egendom och kastade stenar mot poliser, som svarade med vattenkanoner och klubbor. Flera poliser och flyktingar skadades — inklusive en 15 år gammal pojke med allvarliga skallfrakturer.

Frågor

I samband med händelserna ställer Bulgariska Helsingforskommittén (BHC) frågan: "Vem behövde den här eskaleringen?"

Vilka var det som spred rykten och felaktig information om risken för spridning av infektioner och sjukdomar, trots att Bulgariens ledande hälsoinspektör kategoriskt fastslagit att Harmanlis befolkning inte löper någon sådan risk?

Vilka var det som tvingade SAR att låsa hela flyktinglägret, vilket i praktiken spärrade in flyktingarna, trots att ett karantäntillstånd enkelt kunde ha införts för bara några anläggningar eller personer? Varför skickade myndigheterna ett ultimatum om att lägret omedelbart skulle sättas i karantän, utan någon förberedelse?

Varför fanns varken SAR-personal, representanter från icke-statliga organisationer eller frivilligarbetare på plats för att förklara för de asylsökande varför utegården säkrades med taggtråd, och hur länge?

'Patriotiska' provokatörer

Både SAR och inrikesdepartementet har meddelat att utredningen kommer att identifiera provokatörerna bakom händelsen. Men i rättvisans namn bör man söka provokatörerna bland representanter för så kallade "patriotiska" högerextrema partier.

Dessa partier har organiserat demonstrationer mot flyktingar över hela landet och tilläts i det här fallet tala för hela befolkningen i Harmanli och den bulgariska nationen.

Det finns många möjliga svar på frågan om varför denna manipulation genomfördes i stil med bästa totalitära iscensättning, men några sticker ut:

  • Det kommande valet. Vissa partier som förlitar sig helt på främlingsfientlig och fascistisk retorik mot invandrare behöver skapa förtroende hos väljarna. Finns det något bättre sätt än genom ett kontrollerat uppror med lite blod men mycket hype i media?
  • Bulgarien mottog nyligen 160 miljoner euro. SAR tilldelades en stor del av den summan för att genomföra nödvändiga åtgärder för att förbättra mottagandekapaciteten och eländiga villkor i flyktingläger. Därför är det troligt att det finns kraftiga påtryckningar för att lägrets ledning ska avgå, så att någon som står närmare särskilda partier kan tillsättas och "absorbera" dessa medel.