Tech & Rights

Förtrycket återvänder till Vitryssland

För ett år sedan lyfte EU sanktioner mot Vitryssland som svar på vad man såg som förbättringar av människorättssituationen på Lukasjenko-regimens initiativ.

by Civil Rights Defenders
800 personer greps under en tvådagarsperiod (25 och 26 mars), inklusive 103 journalister.

Nästan ett år efter att sanktionerna lyfts har vitryska myndigheter återgått till att använda trakasserier och massgripanden för att slå ned på och tysta oberoende röster i landet. Hur kommer EU nu kunna axla sitt ansvar för att skydda mänskliga rättigheter i Vitryssland?

Veckor före massgripandena, i februari år 2017, publicerade Civil Rights Defenders en omfattande rapport med titeln "Dictatorship no more? EU Sanctions Lifted at the Expense of Civil and Political Rights in Belarus" ("Inte längre diktatur? EU-sanktioner lyfts på medborgerliga och politiska rättigheters bekostnad i Vitryssland").

De vitryska myndigheternas senaste omfattande kraftåtgärder vittnar nu om rapportens grundprinciper, och visar att förtryck mot landets civilsamhälle fortsätter med oförminskad styrka. Rapporten summerar även verkligheten bakom situationen som ledde till avlägsnandet av EU:s sanktioner.

Sedan protester bröt ut i början av mars har oberoende journalister och oppositionsaktivister gripits och hållits häktade över hela Vitryssland, samtidigt som landsomfattande massdemonstrationer äger rum mot en opopulär "arbetslöshetsavgift" som ålägger flera kategorier arbetslösa att betala skatt.

Det blir värre, inte bättre

Den vitryska regeringens oavbrutna ansträngningar för att tysta kritiska röster borde vara bevis nog för att inget faktiskt har förändrats sedan EU i februari år 2016 lyfte majoriteten av sanktioner mot ett land som ofta har omnämnts som "Europas sista diktatur."

Efter demonstrationerna 25 och 26 mars greps och häktades fler än 800 personer i hela Vitryssland inom loppet av två dagar, däribland 103 journalister.

"Den som äger informationen äger världen. Myndigheterna anser att journalister står som uppviglarna bakom demonstrationerna eftersom det är i media som allmänhetens reaktioner på den försämrade situationen diskuteras ingående. Oberoende medier rapporterar aktivt om demonstrationsaktionerna, vilket myndigheterna tolkar som publicitet för och popularising av sådana demonstrationer," säger Barys Haretski, pressekreterare för Vitryska journalistförbundet.

Faktum är att situationen har försämrats, då framstegen varit små eller obefintliga när det kommer till att: införa demokratiska val; respektera pressfriheten; lyfta åtalen mot politiska motståndare, civilsamhällesaktivister och människorättsförsvarare; samt upphäva dödsstraffet, för att nämna ett fåtal uppgifter.

Gripanden på Frihetsdagen

EU måste nu inse fullt ut att Vitryssland är ett land som brutaliserar sin befolkning för fredliga demonstrationer och som fullständigt misslyckas med att leva upp till standarder för såväl nationell som internationell rättssäkerhet, samtidigt som den vitryska diktaturen fortsätter att straffa oliktänkande röster i landet.

Den 25 mars, på Vitrysslands frihetsdag, svepte en ny våg av demonstrationer över landet. Återigen greps, bötfälldes och häktades hundratals journalister, regimkritiker och civilsamhällesaktivister.

"Vi är redo att kämpa för yttrandefriheten, för våra rättigheter som medborgare i Vitryssland. Vi förväntar oss inget mindre än starkt stöd och assistans från den Europeiska unionen när vi återigen står upp mot diktatur och förtryck," skriver Andrei Bastunets från Vitryska journalistförbundet, Ales Bialiatski, Viasna Human Rights Centre, Victoria Fedorova, Legal Initiative, Robert Hårdh, Civil Rights Defenders, Milana Kharytonava, frilanskorrespondent för Belsat, Aksana Kolb, tidningen Novy Chas, Ales Liauchuk, frilanskorrespondent för Belsat, och Leonid Sudalenka, advokat, Legal Initiative.

För mer information om människorättssituationen i Vitryssland, läs CRD:s rapport "Dictatorship No More? EU Sanctions Lifted at the Expense of Civil and Political Rights in Belarus."
För mer information, vänligen kontakta press@crd.org eller ring +46 (0)76 576 27 62.
media , pressfrihet , mötesfrihet , yttrandefrihet , demonstration , protest , journalister , gripanden , Vitryssland