Tech & Rights

Europeisk domstol: Migranter måste ha arbete för att få ta med sig sina familjer

Europeiska unionens domstol bekräftade under torsdagen det spanska domslutet att avslå en marockansk mans önskan att få föra med sig sin fru, eftersom mannen inte kunde visa att han tjänar tillräckligt mycket pengar...

by LibertiesEU
(Image: World Bank Photos)

Europeiska unionens domstol bekräftade under torsdagen det spanska domslutet att avslå en marockansk mans önskan att få föra med sig sin fru, eftersom mannen inte kunde visa att han tjänar tillräckligt mycket pengar för att försörja dem båda. Beslutet är i linje med två år av domar som begränsar migranters rättigheter. Europeiska unionens domstol meddelade att den spanska domen stämmer överens med en EU-lag som ger långsiktiga, utomeuropeiska invånare rätten till att förena sin familj, eftersom direktivet tillåter att medlemsländer begär bevis på att garanten kan försörja sin familj.

Spanien , migranter , Europa , återförena familjer , Marocko , flytingar , ECJ , Europeiska unionens domstol