Europaparlamentet: anta en resolution för att skydda icke-statliga organisationers frihet i Ungern

Civilsamhället är under attack i Ungern, där icke-statliga organisationer görs till måltavlor för att de sätter sig upp mot regeringens maktmissbruk. Skriv på vår namninsamling och uppmana Europaparlamentet att agera mot Orbánregeringen.

by LibertiesEU
Vi uppmanar Europaparlamentet att efter debatten om situationen i Ungern den 26 april anta en resolution som sätter press på den ungerska regeringen att dra tillbaka sitt lagförslag om utländska agenter.

Skriv under namninsamlingen. Sprid budskapet.

Ungerns premiärminister Orbán har spenderat de senaste sju åren med att nedmontera demokratin, bit för bit. Han har tagit över offentliga medier och tystat kritik från nästan samtliga stora privata medieföretag med hot om böter, straffskatter eller nedstängning. Han har hållit sin regering ute ur domstolarna genom att driva igenom en ny konstitution, fylla författningsdomstolen med sina politiskt allierade och frånta domstolen några av dess huvudsakliga befogenheter. Samtidigt har han fortsatt att sko sina vänner i toppskiktet i Ungerns affärsvärld med hjälp av ett djupt korrumperat politiskt system. I sitt senaste drag har Orbán strypt den akademiska friheten genom att godkänna en lag med avsikt att tvinga det Centraleuropeiska universitetet (CEU), ett av landets bästa utbildningsinstitutioner, att stänga. Hotet om nedstängning har lockat tiotusentals demonstranter.

Medan världen fokuserar på CEU hoppas Orbán att ingen kommer att lägga märke till hans åtgärd för att utrota prodemokratiska organisationer i Ungern.

Nu vänder han sig mot de enda återstående rösterna som kan sätta sig upp mot korruption och miljöförstöring samt kämpa för alla ungrares rättigheter: en handfull utredande journalister och människorättsaktivister. Han är arg. Så få människor deltog i hans omröstning förra året då ungrare uppmanades avvisa en EU-kvot om 1 300 flyktingar att utfallet blev ogiltigt. Och efter att enligt rapporter ha spenderat 30 miljoner euro på sin hatkampanj mot flyktingar kan man förstå varför. Orbán lägger delvis skulden för hans nederlag på människorättsaktivister. De hävdade att folkomröstningen var en fars, eftersom alla länder har en rättslig skyldighet att hjälpa flyktingar under internationell lagstiftning. Orbán är även irriterad över miljöorganisationer som ställer frågor om hans nya kärnkraftsverk, finansierat och byggt av Putin, samt utredande journalister och icke-statliga organisationer mot korruption som fortsätter att avslöja stöld av offentliga medel.

Under ett nytt lagförslag skulle samtliga icke-statliga organisationer som mottar mer än 23 300 euro per år i donationer från utanför Ungern bli tvungna att förklara sig vara 'utländska agenter'. Förslaget är en kopia av Putins lag mot icke-statliga organisationer.

Om en icke-statlig organisation misslyckas med att göra denna anmälan kommer den stå inför böter och, i slutändan, nedstängning. Orbáns mål är att stigmatisera och rubba allmänhetens förtroende för de icke-statliga organisationer han inte tycker om och, som andra medlemmar av hans regering har tydliggjort, tvinga dem ut ur sitt eget land. Samma taktik har använts i Ryssland. I och med att allmänhetens misstänksamhet och trakasserier från myndigheter ökar står vi inför den verkliga framtidsutsikten att Ungerns sista kvarvarande prodemokratiska organisationer kan komma att stängas ner.

Om Europaparlamentet vill skydda EU:s grundläggande värderingar måste man klargöra att det inte finns rum för denna ryskliknande, antidemokratiska lagstiftning inom EU. Vi uppmanar er att skydda den sista frontlinjen för ungersk demokrati.

Skriv under namninsamlingen och stöd civilsamhället i Ungern!