Tech & Rights

Diskriminering mot romer fortgår i Italien, enligt FN-rapport

FN:s kommitté för avskaffandet av alla former av rasdiskriminering har publicerat sina sammanfattande observationer angående de italienska regelbundna rapporterna. Kommittén uttryckte sin oro över att diskriminering...

by Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

FN:s kommitté för avskaffandet av alla former av rasdiskriminering har publicerat sina sammanfattande observationer angående de italienska regelbundna rapporterna. Kommittén uttryckte sin oro över att diskriminering mot romska och sinti gemenskaper fortgår, om att man fortsätter genomföra tvångsvräkningar, som har negativ inverkan på barns möjlighet att stanna i skolan, och om det faktum att dessa gemenskaper fortfarande lever i segregerade och avlägsna läger. Dessutom rekommenderade man att Italien avbryter byggandet av fler läger och säkerställer att gemenskaperna inkluderas i samhället.