Democracy & Justice

Därför är föreningar bra för hälsan

Genom att gå samman i föreningar kan vi se till att våra regeringar håller rätt kurs medan de styr oss genom den pågående pandemin.

by Jascha Galaski

Vi vill alla att våra regeringar ska hålla rätt kurs medan de styr oss genom den rådande pandemin – en kurs som ser till att vi alla får det stöd vi behöver. Oavsett om det handlar om att se till att läkare och sjuksköterskor har rätt skyddsutrustning eller dela ut minimilön till människor som förlorar jobbet.

Vi förväntar oss att våra politiker rådgör bästa tillgängliga uppgifter från vetenskapsmän och experter. Och vi vet att regeringar lyssnar till företagen om deras oro och intressen. Men hur ser vi till att politikerna lyssnar på oss, som medlemmar av allmänheten? Det måste finnas ett sätt för oss att tala om för våra ledare vad som oroar oss, så att de fattar beslut som är i allmänhetens intresse.

Visst kan man skriva till sin riksdagsledamot. Men vem lyssnar på några enskilda röster? Därför har vi en mänsklig rättighet att skapa och gå samman i föreningar. Detta gör det möjligt för oroade medborgare att samarbeta och samordna sig, så att medlemmar av allmänheten kan göra sina röster hörda. Föreningar ser till så att demokratin fungerar som den ska genom att göra det möjligt för oss att kommunicera med våra folkvalda representanter mellan valen, när de sitter vid makten och fattar beslut som påverkar oss. Det finns gott om exempel på hur vi kan använda föreningar för att styra våra regeringar mot rätt val. Här kommer några stycken:

Sjukvård

Vi vill alla vara friska. Det ger oss självständigheten att göra vad vi vill, som att spendera värdefull tid med våra nära och kära samt försörja våra familjer. Därför har vi en mänsklig rättighet till sjukvård. Men under de senaste åren har de flesta av Europas regeringar skurit ned på de resurser som våra läkare och sjuksköterskor behöver. Det är sant att vilket sjukvårdssystem som helst skulle ha svårt under den rådande pandemin. Men genom att försvaga sjukvården har våra regeringar nu gjort det betydligt svårare för oss att ta hand om våra medmänniskor under coronakrisen.

Läkare och sjuksköterskor över hela Europa har gått samman i föreningar som kan representera dem för att uppmana sina regeringar att investera en större andel av de offentliga medlen i skyddsutrustning, personal och mediciner. Det har tagit lång tid att få dem att lyssna, men många regeringar verkar numera försöka göra det rätta.

Finansiellt stöd

Vi vill alla veta att vi under svåra tider, när vi blir sjuka eller av med jobbet, fortfarande kommer att kunna ha en viss grundläggande levnadsstandard. Det är en av anledningarna till varför vi betalar skatt och sociala avgifter. Och det är därför vi har en mänsklig rättighet till social trygghet.

I Tyskland bestämde sig en person för att påbörja en namninsamling i syfte att uppmana regeringen att införa medborgarlön. Denna namninsamling har redan skrivits på av nästan en halv miljon människor. Idén debatteras på allvar av politiker i många länder och kommer snart att införas i Spanien.

Att skriva under en namninsamling är ett enkelt sätt att amplifiera våra röster för att visa politiker att vi bryr oss om en fråga. Denna namninsamling, som många andra, har möjliggjorts av organisationen Change.org. Det finns många andra föreningar runt om i världen som förser människor med liknande verktyg så att de kan tala om för sina regeringar hur de vill att deras land ska styras.

Våra friheter

Vi åtnjuter alla vissa friheter. Till exempel får alla som vill i frihet läsa och diskutera nyheter, utbyta personliga anekdoter eller röra sig i samhället i vetskapen om att de inte övervakas. Det är därför vi har en mänsklig rättighet till ett privatliv. Det ger oss friheten att tänka, samtala, dela idéer och leva våra liv utan att behöva oroa oss för att dömas av andra. Numera använder vi internet i nästan allt vi gör och vi bär runt på våra mobiltelefoner vart vi än går. Detta innebär att vi lämnar ett spår efter oss på nätet.

Många regeringar vill använda dessa personliga uppgifter i syfte att hålla reda på vem som har infekterats, var de befunnit sig och vilka som håller sig hemma. De flesta av oss skulle gladeligen lämna över vissa av våra friheter för en tid om det kan hjälpa oss stoppa virusets spridning. Vi vill alla ta hand om varandra.

Men hur ser vi till att våra regeringar enbart använder informationen i syfte att bekämpa coronaviruset? Och att den raderas efter en kort tid och slutar samlas in efter pandemins slut? Många regeringar skapar inte de skyddsåtgärder som vår rätt till privatliv kräver. De ber bara telefonbolagen att lämna över samtliga våra personliga uppgifter.

Föreningar som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati försöker se till att regeringar inför begränsningar på mängden personliga uppgifter de kan samla in. Om våra politiker inte lyssnar kan dessa föreningar ta frågan till domstol. På så sätt kan de be en domare att stoppa myndigheterna från att inskränka våra privatliv mer än de verkligen behöver för att stoppa virusets spridning.

En frisk demokrati är bra för hälsan

Föreningar ser till att demokratin fungerar som den ska genom att bygga broar mellan allmänheten och politikerna. Sannolikheten att våra folkvalda representanter fattar beslut som ligger i allas vårt intresse är större om vi kan tala om för dem vad vi tycker och tänker. Föreningar hjälper våra samhällen hålla sig friska och blomstra genom att se till att våra demokratier är friska och blomstrar.

#MänskligaRättigheterUnderCorona

sjukvård , mötesfrihet