Invandrarledda företag står för 7% av Italiens ekonomi

Den tredje upplagan av "Rapport om immigration och ekonomi" presenterades av studie- och forskningscentret IDOS sent i december år 2016. Rapporten visar att 9,1 procent av företag styrdes av invandrare i slutet av år 2015. Dessa genererar 96 miljarder euro till den italienska ekonomin, eller 6,7 procent av landets totala ekonomiska produktivitet. Åtta av tio företag är egenföretagare.