Inget hopp om en bättre framtid i romska läger i Italien

I Italien lever nästan 20 000 minderåriga i formella och informella romska bosättningar i förhållanden av absolut fattigdom. En rapport visar att ett barn som växer upp under sådana förhållanden har nära ingen möjlighet att studera vid universitet, och bara en procent av dem når högstadiet. En av fem kommer aldrig att gå i skolan överhuvudtaget. När de informella bosättningarna töms av myndigheterna slutar barnen ofta att gå i skolan. Alla sådana tömningar är inte påtvingade, men det måste finnas garantier för att skydda varje persons värdighet och en alternativ bostadslösning.