Roms mottagande av asylsökande måste förbättras, enligt italiensk organisation

Den icke-statliga organisationen Lunaria har nyligen presenterat en rapport om mottagningssystemet för asylsökande och flyktingar i Rom. Rapporten illustrerar hur CAS- och SPRAR-systemen fungerar i staden och granskar styrkor och svagheter i ett mottagningssystem som — trots upprepade löften om förändring — fortfarande bygger på krishantering snarare än ett systematiskt tillvägagångssätt, och som därför inte är utformat för att garantera humant mottagande av asylsökande i den italienska huvudstaden. Med andra ord: mycket återstår att göra för att säkra anständigt välkomnande av flyktingar!