Ny bok från Italien slår hål på myter om droganvändning

Den 10 november presenterades "Den 7:e vita boken om droglagstiftning" (VII Libro Bianco sulla Legge sulle Droghe) som lanseras av Società della Ragione, med stöd från Forum Droghe, Antigone, Cnca och andra organisationer. Den vita boken fokuserar på konsekvenserna av avskaffandet av Fini-Giovanardi, Italiens stränga lagstiftning mot droger, presenterar fakta och siffror om hur italienska studenter använder droger, och slår hål på en del myter om droganvändning. Den sista sektionen innehåller viktiga lagförslag.