Ingen nederländsk 'bädd, bad och bröd'-kompromiss

Efter ett år av förhandlingar har regeringen och kommunförvaltningar i Nederländerna misslyckats med att komma överens om huruvida man ska erbjuda mat och husrum till avvisade asylsökande. "Bädd, bad och bröd"-frågan är kontroversiell: premiärministern och många väljare vill inte ge stöd utan istället deportera misslyckade asylsökande omgående, men stadsförvaltningar och andra hävdar att man enligt rättsliga och etiska avvägningar måste erbjuda någon form av stöd och inte lämna migranterna att dö på gatan. En slutgiltig lösning förväntas inte nås före det nationella valet i mars.