Flyktingar har lättare att komma in på tyska arbetsmarknaden än väntat

Många av de flyktingar som har anlänt till Tyskland under det senaste året är i god position att integrera sig på den tyska arbetsmarknaden, uppger chefen för Tysklands Federala byrå för migration och flyktingar. Enligt en ny studie av Institutet för forskning om sysselsättning — del av den Federala arbetsförmedlingen — lyckades omkring 50 000 flyktingar få arbete i Tyskland mellan september år 2015 och samma månad påföljande år. Omkring 30 000 av dem tjänar tillräckligt mycket för att betala socialförsäkringsavgifter. De flesta av jobben är inom logistik, magasinering, och jordbruk.