EU förlänger interna gränskontroller

Den 11 november godkände Europeiska rådet en begäran från flera medlemsländer om att förlänga interna gränskontroller. Österrike, Danmark, Tyskland, Norge och Sverige kommer att förlänga kontroller vid sina gränser med tre månader, enligt EU-kommisionens rekommendation sent i oktober, som var ett svar på nationella regeringars oro för att flyktingar i Italien och Grekland skulle försöka resa vidare. Samtliga fem länder har haft gränskontroller sedan i maj. Av de ca tre miljoner personer som kontrollerades av svenska myndigheter från juni till slutet av augusti nekades endast 640 inresa.