Spanska parlamentet stödjer avskaffandet av lagen om omfattande återsändande

Det spanska parlamentet har godkänt en lag som upphäver lagstiftningen som legaliserade omfattande återsändande av flyktingar från gränsen vid Ceuta och Melilla. Parlamentet har även pålyst avlägsnandet av stängsel med concertinatråd. Förslaget godkändes med röster från samtliga partier, utom Ciudadanos, som avstod från att rösta, och Partido Populars interimsregering, som röstade mot förslaget. Europarådets människorättskommissionär har vid ett tillfälle sagt om lagen att "Det som är olagligt kan inte legaliseras."