Nyfött samarbete förespråkar etiskt surrogatmödraskap

I slutet av september samlades nio icke-statliga organisationer - fyra från Italien (Associazione Luca Coscioni, Associazione Radicale Certi Diritti, Famiglie Arcobaleno, UAAR) och fem från andra länder (Men Having Babies, Our Family Coalition, Meer dan Gewest, Israeli Gay Fathers’ Association och L'ASBL Homoparentalités) - i Bryssel för den andra konferensen om HBTQ-föräldraskap i Europa, och skapade ett internationellt samarbete för att förespråka etiskt surrogatmödraskap. Det nyfödda samarbetets första handling var att godkänna ett antal riktlinjer för etiskt surrogatmödraskap.