Paris välkomnar 1 000 migranter till nya läger

Den 6 september meddelade Paris borgmästare, Anne Hidalgo, att Frankrike kommer att bygga två läger i huvudstaden, som tillsammans kommer att inhysa drygt 1 000 oreglerade invandrare. Ett av lägren kommer att erbjuda skydd för män, det andra för kvinnor och barn. "Vi måste komma på nya sätt att hantera problemet," sade Hidalgo. "Dessa läger för migranter är en återspegling av våra värderingar."